EU projekti

Splošna bolnišnica Jesenice je aktivna na mnogih področjih, tudi na EU projektih. V večletnem finančnem okviru 2007 – 2013 sodelujemo kot projektni partnerji v štirih projektih:

– Health (Operativni program Slovenija – Avstrija 2007 – 2013),
– e-Health (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013),
– e-Cardionet (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013),
– e-Surgerynet (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013).

Vsi omenjeni projekti so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

HEALTH (Interregional Knowledge Base for Health Care)

Projekt Health je nastal aprila 2009 kot sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo, končal se je marca 2012. Glavni cilj projekta je bil vzpodbujanje razvoja kompetenc in kooperacija udeležencev z izmenjavo izkušenj z benchmarking in benchlearning urjenjem in prenosom znanja. Najvažnejši rezultati projekta so bili povečano sodelovanje udeleženih institucij, izdelani ukrepi in akcijski plani v izbranih tematskih sklopih, kot tudi dosledni prenos izkušenj in znanj tako znotraj projektne skupine, kot tudi za druge zdravstvene institucije.

 

E-HEALTH (E-Zdravje na čezmejnem območju)

Projekt E-health je plod sodelovanja med partnerji iz Slovenije in Italije, ki se je začel maja 2010, zaključi se decembra 2014. Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja slovenskih in italijanskih pacientov z usklajenim razvojem zdravstvenih in socialnih sistemov preko informacijske in komunikacijske tehnologije. Na podlagi strokovnih analiz za proučevanje trenutnega stanja bo določen in izveden nakup opreme in oblikovan network med sabo povezanih podatkovnih baz, ki bodo vsebovale elektronske osebne zdravstvene mape in jo bodo lahko uporabljali tako slovenski kot italijanski zdravstveni operaterji. Predvideno je tudi uvajanje digitalnega čezmejnega dvojezičnega kliničnega kartona ter informatizacija zdravstvenih struktur, ki bo povečala mobilnost in zagotovila sledljivost pacientov.

 

E-CARDIONET (Kardiološka mreža na širšem čezmejnem območju)

Projekt E-cardionet ima projektne partnerje iz Slovenije in Italije in traja od oktobra 2011 do marca 2014. Omrežje Kardiološke odličnosti sledi glavnemu cilju OP, to je, da se namreč izboljša kakovost življenja znotraj območja programiranja z usklajenim razvojem zdravstvenih in socialno skrbstvenih sistemov. Sodelovanje med teritorialnimi strukturami na območju programiranja teži k uvajanju novih upravnih praks in inovativnih kliničnih postopkov za zdravljenje srčnih dekompenzacij, pri urgentnem poseganju, pri večplastnem pristopu k rehabilitaciji in pri sekundarni preventivi. Kardiološko omrežje bo prepleteno z »omrežjem informatskih sistemov« zdravstvenoskrbstvenih struktur na čezmejni ravni. Vstopanje preko spletnih strani v službe in arhive bo zagotovljeno kardiologom, zdravnikom splošne prakse, zdravstvenim operaterjem teritorialnih struktur, pacientom in občanom.

 

E-SURGERYNET (Kirurška mreža na razširjenem čezmejnem območju)

Projekt E-surgerynet je partnersko sodelovanje med Slovenijo in Italijo, ki traja od oktobra 2011 do maja 2014. Projekt predvideva oblikovanje čezmejne kirurške mreže odličnosti z namenom, da se uvedejo klinični in organizacijski modeli kirurškega poseganja in upravljanja. Razvija virtualne posege med partnerji z naslednjim glavnim ciljem: »Povečanje kakovosti življenja z usklajenim razvojem zdravstvenih in socialno skrbstvenih sistemov« znotraj programskega območja. Sodelovanje na širšem območju prispeva k izmenjavi znanja o novih in naprednih kirurških in anestezioloških tehnikah, da bi se razširili in uveljavili standardni postopki. Skupna tehnološka platforma bo omogočila specialistično svetovanje preko omrežja v okviru zasedanj live in on-demand, oblikovanje in dostop do kirurške video knjižnice, območja elektronskega učenja namenjenega strokovnemu izobraževanju.