GRADNJA URGENTNEGA CENTRA

Gradnja urgentnega centra Jesenice poteka v okviru projekta vzpostavitve mreže urgentnih centrov v Republiki Sloveniji, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dela bodo predvidoma končana do julija 2015. V tem času bomo na tej strani objavljali obvestila o spremembah prometnega režima in dostopa do objektov v kompleksu Splošne bolnišnice Jesenice.

Spremenjen urnik ambulante

Obveščamo vas, da bo otorinolaringološka ambulanta Jesenice v času od 16. 9. 2014 do 22. 9. 2014 delala po spremenjenem razporedu:

- dne 16. in 22. 9. 2014 od 11.00 do 18.00 ure,
- od 17. 9. do 19. 9.2014 je ambulanta zaprta.

Ambulanta bo pričela z delom po normalnem razporedu od 23.9.2014 dalje.

Svetovni dan preprečevanja samomora – 10. september

Letošnji svetovni dan preprečevanja samomora (10. september) poteka pod geslom “Preprečevanje samomora – ves svet povezan”, ki opozarja na pomembnost povezav na različnih ravneh za uspešno preprečevanje samomora. V okviru obeležitve od 11. avgusta poteka simbolična akcija “Prekolesarimo svet”, ki je tudi v Sloveniji naletela na lep odziv.

Več, o svetovnem dnevu preprečevanja samomora, simbolični akciji, podatkih o gibanju samomorov na Gorenjskem ter pomembnih telefonskih številkah in naslovih za pomoč v stiski, objavljamo v priloženem dopisu. Pridružujemo se pobudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje in z objavo pričujoče novice dodajamo kamenček v mozaiku svetovne ozaveščenosti o pomembnosti preprečevanja samomora.

Sporočilo za javnost in medije

Vlada RS je na dopisni seji včeraj dala soglasje k imenovanju Janeza Poklukarja, zdravnika, za direktorja jeseniške bolnišnice. Na razpis za direktorja so pravočasno prispele prijave treh kandidatov, ki so izpolnjevali razpisane pogoje, svet bolnišnice pa je soglasno podprl Janeza Poklukarja za prihodnjega direktorja. Na funkcijo je imenovan za obdobje štirih let.

SPREMENJEN PROMETNI REŽIM

V Splošni bolnišnici Jesenice se je v juliju pričela gradnja novega urgentnega centra, ki bo predvidoma končana julija 2015. V času gradnje bo spremenjen prometni režim na območju bolnišnice in omejen dostop do objektov. Za lažjo orientacijo si oglejte skico, na kateri je prikazano območje gradnje z vrisanimi dostopi in dovoznimi potmi.

Dostop do glavnega vhoda je razdeljen na območje za pešce in na območje za dovoz intervencijskih vozil. Prosimo, da upoštevate prometne znake in navodila na območju gradbišča. Izjemoma je do glavnega vhoda bolnišnice dovoljen dovoz težje pokretnih oseb, a prosimo, da vozilo umaknete takoj, ko pacient izstopi.

V času gradnje je parkiranje urejeno le v garažni hiši in na parkirišču nasproti bolnišnice, gotovinsko plačilo parkirnine je mogoče na avtomatu v garažni hiši ali pri vratarnici. Izvoz skozi garažno hišo je brezplačen, če območje zapustite v 5 minutah. V bližnjem trgovskem centru so brezplačna parkiršča namenjena le njihovim strankam in se po 20. uri zaprejo, zato vam uporabe tamkajšnjih parkirišč ne priporočamo.

Novi prostori bolnišnice bodo velika pridobitev za vse prebivalce Gorenjske, zato vas vljudno prosimo za strpnost in razumevanje v času gradnje.

Nagrajenci nagradne križanke internega glasila BOLJE

Med prispelimi rešitvami nagradne križanke iz 20. številke internega glasila Bolje smo izžrebali naslednje nagrajence:

  • Mojca Gruden, Pod hribom cesta 2/19, 1290 Grosuplje
  • Milana Mežnarec, Moste 8, 4274 Žirovnica
  • Adrijan Vogelnik, Ljubljanska cesta 17, 4240 Radovljica

Nagrade bodo reševalci prejeli po pošti. Čestitamo!

Obisk predsednice vlade in ministra za obrambo v Splošni bolnišnice Jesenice


Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, minister za obrambo Roman Jaklič, državni sekretar Jernej Pavlič, generalmajor Dobran Božič – načelnik generalštaba Slovenske vojske, polkovnik Milan Žurman – poveljnik logistične brigade Slovenske vojske s sodelavci in sodelavkami so danes obiskali Splošno bolnišnico Jesenice. Ogledali so si vojaško mobilno bolnišnico Role 2 LM MTF.

Prostore vojaške bolnišnice je predstavil poveljnik vojaške zdravstvene enote podpolkovnik Darko Horvat, poveljnik Role 2, vršilec dolžnosti direktorja bolnišnice Janez Poklukar pa je predstavil logistiko delovanja bolnišnice v povezavi z Role 2 LM MTF v času gradenj. Predsednica vlade in minister za obrambo sta si ob tej priložnosti ogledala še sedanje prostore urgentne dejavnosti, prenovljen porodni blok in ginekološko porodniški oddelek.

Gospa Alenka Bratušek, ki opravlja tudi delo ministrice za zdravje je poudarila, da je Splošna bolnišnica Jesenice strateškega pomena za gorenjsko regijo in pohvalila dosedanje medsebojno sodelovanje bolnišnice z obema ministrstvoma. Po besedah gospoda Romana Jakliča bo praktična uporaba vojaške mobilne bolnišnice Role 2 LM MTF koristna tako za civilno družbo kot tudi za vojsko. Gospod Janez Poklukar se je vsem navzočim zahvalil za odlično medsebojno sodelovanje, ki bo omogočilo, da bo bolnišnica v času gradenj lahko nemoteno delovala.

Več fotografij …

Začetek gradnje novega urgentnega centra, prostorov endoskopske dejavnosti in prenove kuhinje

Splošna bolnišnica Jesenice je tik pred začetkom gradnje novega urgentnega centra in novih prostorov endoskopske dejavnosti s prenovo kuhinje.

Danes, 10. 7. 2014, je bil z izvajalcema VG5 d.o.o. in IMP d.d. podpisan zapisnik o uvedbi v delo, kar pomeni, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje. V času gradnje, ki bo predvidoma potekala 12 mesecev, bo spremenjen prometni režim in poti za paciente ter obiskovalce. Urgentna dejavnost se bo nekaj časa izvajala v nadomestnih prostorih vojaške bolnišnice Role 2LM MTF. Trudili se bomo, da bo za varnost pacientov, obiskovalcev in zaposlenih najbolje poskrbljeno.

Vse obiskovalce Splošne bolnišnice Jesenice prosimo za potrpežljivost in razumevanje v času gradnje pomembnih pridobitev za bolnišnico.

Primopredaja vojaške bolnišnice Role 2LM MTF

Danes je v Splošni bolnišnici Jesenice potekala primopredaja vojaške bolnišnice Role 2LM MTF, ki  bo nadomeščala prostore urgentnega bloka v času gradnje novega urgentnega centra. Primopredaja je potekala med 10.00 in 12.00 uro. Prisotni so bili predstavniki Slovenske vojske, predstavniki Sveta zavoda in predstavniki bolnišnice. Z vseh strani je bilo poudarjeno dobro medsebojno sodelovanje. Primopredajni zapisnik so podpisali predstavnika Slovenske vojske polkovnik Zoran Vobič, poveljnik vojaške zdravstvene enote in podpolkovnik Darko Horvat, poveljnik Role 2, za Splošno bolnišnico Jesenice pa sta podpisala v. d. direktorja Janez Poklukar, dr. med. in vodja urgentne dejavnosti Robert Carotta, dr. med. Po podpisu so si skupaj ogledali vojaško bolnišnico Role 2LM MTF.

Obvestilo o načrtovanih gradbenih posegih

V ponedeljek, 30. junija 2014, se bodo pričela izvajati dela v okviru projekta klimatizacije operacijskih dvoran v Splošni bolnišnici Jesenice.

Med izvajanjem del bo nastala večja količina prahu, zato priporočamo, naj bodo vsa okna v bližini gradbišča zaprta.

Načrtujemo, da se bodo v naslednjih mesecih začela tudi pripravljalna dela in sama izvedba naslednjih investicij: gradnja urgentnega centra, prenova endoskopije in prenova bolnišnične kuhinje.

Paciente, obiskovalce in zaposlene naprošamo, da v času del upoštevajo označevalne table gradbišč ter navodila, ki bodo objavljena na vidnih mestih v bolnišnici in na spletni strani.

Opravičujemo se vam za vsakršne nevšečnosti povezane z gradbenimi deli in se obenem vsem skupaj zahvaljujemo za razumevanje!