Javni razpis za oddajo prostora

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,  47/13 - ZDU-1Gin 50/14) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo na obrazcih in v skladu z dokumentacijo za oddajo prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice po metodi zbiranja ponudb, objavljeno v Uradnem listu RS dne 10. 10. 2014

GRADNJA URGENTNEGA CENTRA

Gradnja urgentnega centra Jesenice poteka v okviru projekta vzpostavitve mreže urgentnih centrov v Republiki Sloveniji, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dela bodo predvidoma končana do julija 2015. V tem času bomo na tej strani objavljali obvestila o spremembah prometnega režima in dostopa do objektov v kompleksu Splošne bolnišnice Jesenice.

Spremenjen urnik ambulante

Obveščamo vas, da bo nevrološka ambulanta jutri v četrtek, 16. oktobra 2014 zaprta.
Od 20. oktobra 2014 ambulanta posluje po običajnem razporedu.
 

Položen temeljni kamen za nov Urgentni center Jesenice

Jesenice, 9. oktober 2014 – Ob gradbišču pri Splošni bolnišnici Jesenice se je danes ob 11. uri odvijala slovesnost ob položitvi temeljnega kamna za gradnjo Urgentnega centra Jesenice. Navzočim so ob tej priložnosti spregovorili gospod Janez Poklukar, direktor Splošne bolnišnice Jesenice, gospod Roman Košir, vodja delovne skupine za enotno metodologijo organizacije urgentnih centrov in gospa mag. Vlasta Kovačič Mežek, namestnica direktorice direktorata za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje. Vabilu na prireditev, ki jo je popestril krajši kulturni program, so se odzvali predstavniki Ministrstva za zdravje, sodelujoči pri načrtovanju in izvedbi projekta, predstavniki lokalnih skupnosti in člani sveta zavoda Splošne bolnišnice Jesenice. Poleg ostalih navzočih, so slovesnost spremljali tudi zaposleni, ki z velikim veseljem pričakujejo nove prostore.

Temeljni kamen so položili gospod Janez Poklukar, gospa mag. Vlasta Kovačič Mežek in gospod Matjaž Krajc, direktor IMP PPS, d.o.o., podjetja, ki je bilo na javnem razpisu izbrano za izvedboo gradbeno obrtniških del . Za opremo novih prostorov bo poskrbelo podjetje Sanolabor, d.d., objekt, katerega skupna vrednost znaša skoraj 5.750.000 evrov, pa bo predvidoma končan septembra 2015.

Nov Urgentni center Jesenice bo pomembna pridobitev za vse paciente gorenjske regije in tudi za zaposlene v bolnišnici. Zgrajen bo kot prizidek na zahodni strani ambulantnega objekta v katerem se nahaja tudi obstoječa bolnišnična urgenca, del specialističnih ambulant, sprejem, oddelek za laboratorijsko diagnostiko ter lekarna in kuhinja. Obstoječi prostori bodo delno preurejeni in adaptirani, vzporedno z gradnjo Urgentnega centra bo potekala še gradnja novih prostorov za endoskopsko dejavnost in sprejemno pisarno. Obstoječa bolnišnična urgenca obsega približno 690 m², nov, sodoben urgentni center pa bo obsegal skoraj 1390 m² in bo zgrajen v skladu z Enotno metodologijo oblikovanja urgentnih centrov v RS.

Zaradi obsežnih gradbenih del bo potrebna tudi ureditev okolice, urejen bo nov plato in nov dovoz za reševalna vozila s pokrito ploščadjo ter nova pot za dostop pešcev do objekta. Vsem uporabnikom bo spremenjena zunanja ureditev zagotovo omogočala varnejši dostop do bolnišnice, vendar pa ta dela niso predmet sofinanciranja v okviru projekta Mreže urgentnih centrov.

Fotogalerija …

11. oktober – svetovni dan paliativne oskrbe

Vsako leto drugo soboto v oktobru Svetovna zveza za paliativno oskrbo obeležuje dan paliativne oskrbe in hospica, letos pod geslom “Who cares? – We do!”.

Bolnikom z neozdravljivo boleznijo s paliativno oskrbo omogočamo dostojno  življenje do smrti. Aktivnosti strokovnjakov, ki so vključeni v multidisciplinarni tim, so namenjene lajšanju težav, ki jih prinašajo neozdravljive bolezni in pomagajo tako bolnikom kot njihovim najbližjim. Poleg lajšanja bolečin in obvladovanja telesnih simptomov, je veliko pozornosti namenjene reševanju psiholoških, socialnih in duhovnih vprašanj, s katerimi se srečujejo bolniki in osebe, ki jih v zadnjem obdobju življenja spremljajo.

Prizadevanja strokovnjakov, tudi naših sodelavcev, pa so v veliki meri usmerjena tudi v izobraževanje in osveščanje javnosti in zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Želimo si, da bi informacije o možnostih, ki so jim na voljo, prišle do vsake družine, ki se sooča z neozdravljivo boleznijo.

 

Ob dnevu odprtih vrat slovenskih kliničnih laboratorijev

Dan odprtih vrat biokemičnih laboratorijev je praznik za zaposlene v laboratorijski dejavnosti. Na ta dan želimo opozoriti širšo javnost na pomen laboratorijskih preiskav pri zdravljenju pacientov. Želimo tudi, da bi  prebivalci gorenjske regije vedeli, da je v SB Jesenice organizirana 24-urna laboratorijska služba, da mi, laboratorijski delavci skrbimo za analize krvi in drugih telesnih tekočin ob sprejemu vsakega pacienta, podnevi ali ponoči, ob nesreči, ob akutni ali kronični bolečini.

Naš laboratorij je avtomatiziran, računalniško opremljen, vse procese izvaja po merilih dobre laboratorijske prakse. Ima dovoljenje za delo na področju laboratorijske medicine. Lahko izvaja tudi samoplačniške storitve, ki postajajo v času finančne krize v zdravstvu edina rešitev za posameznika, ki mu v sklopu splošnega pregleda pri osebnem zdravniku ne pripada  analiza krvi.

Osebje našega laboratorija prisluhne težavam, ki jih imajo pacienti, še posebej tistim, ki so redni obiskovalci ambulante za zdravljenje sladkorne bolezni in ambulante za spremljanje antikoagulantne terapije. Število teh pacientov narašča in s tem tudi obseg dela v laboratoriju.

V laboratoriju je trenutno zaposlenih 11 oseb: trije specialisti medicinske biokemije, dva inženirja in šest laboratorijskih tehnikov s specialnimi znanji. Oprema laboratorija je rahlo iztrošena, zato si želimo, da bi lokalne skupnosti namenile delež sredstev tudi za naš tehnološki razvoj. Anomalija financiranja laboratorijske dejavnosti izvira namreč iz nivojske delitve zdravstvene obravnave pacientov na primarno in sekundarno raven. Lokalne skupnosti namenijo sredstva za razvoj le zdravstvenim domovom, redko pa bolnišnicam. Živimo v upanju, da ta strateški pristop v prihodnosti ne bo mačehovski do nas.

Vodja laboratorija: doc.dr. Ivica Avberšek-Lužnik

»DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH KLINIČNIH LABORATORIJEV«- 2. OKTOBER 2014

Dan odprtih vrat kliničnih laboratorijev je posvečen predstavitvi laboratorijske dejavnosti od odvzema bioloških vzorcev do izvedbe laboratorijskih analiz. Širšo javnost (zdravstvene delavce, preiskovance in prebivalce gorenjske regije) bomo seznanili s pomenom našega dela pri zdravstveni obravnavi bolnikov. Ker bi želeli, da nas pobliže spoznate, vas vabimo, da nas na ta dan – 2. oktober – obiščete. Za vas smo pripravili informativni posnetek laboratorijskega procesa in informativno gradivo. Zaposleni na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko vas pričakujemo 2. oktobra v prvem nadstropju Splošne bolnišnice Jesenice od 11. do 12. ure. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja in prisluhnili težavam, ki jih imate v povezavi z našo dejavnostjo.

Odprli smo prenovljen porodni blok

V Splošni bolnišnici Jesenice smo v petek 26. 9. 2014 ob 13. uri slovesno odprli prenovljen porodni blok. Prostori so bili zadnjič obnovljeni leta 1985, posledično pa je bila povsem iztrošena tudi oprema, zato je bila obnova nujna. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo se sprva odločili, da prenovimo samo porodne sobe. Popolnoma smo preuredili in obnovili tri ločene porodne sobe, od katerih ima ena vključeno tudi samostojno kopalnico in omogoča več svobodnega gibanja porodnici. Uredili smo tudi nov prostor za snemanje kardiotokografije pri nosečnicah in porodnicah. Z željo po nadaljnji obnovi porodnega bloka, smo se odločili, da bomo sredstva za obnovo pridobili z dobrodelno akcijo Od velikih ljudi za male – za lepši začetek novega življenja. Pobudi se je prvi odzval naš sodelavec, priznani fotograf, ki je v avli bolnišnice razstavil svoje fotografije in ves izkupiček od prodaje namenil za obnovo porodnega bloka. Z donacijami podjetij in posameznikov smo skupaj zbrali preko 35.000 evrov. V drugi fazi prenove porodnega bloka smo prenovili sanitarne prostore za porodnice ter zaposlene, prostor za zaposlene, operacijsko dvorano in prostor za prvi pregled novorojenca.

Prenovljeni porodni blok nudi porodnicam, njihovim partnerjem, novorojenčkom in zaposlenim primerno, varno in zasebno okolje.

Donatorjem, izvajalcem, zaposlenim in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k obnovi porodnega bloka se iskreno zahvaljujemo.

 

Otvoritev prenovljenega porodnega bloka

Vodstvo bolnišnice in ginekološko-porodniške službe z veseljem najavlja, da bo v petek, 26. septembra 2014 ob 13. uri potekala slovesna otvoritev prenovljenih prostorov porodnega bloka.

Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo vsem donatorjem in sodelujočim v akciji “Od velikih ljudi za male – za lepši začetek novega življenja”!