Urniki specialističnih ambulant v juliju

Obveščamo vas, da bo dermatološka ambulanta Line Virnik Kovač, dr. med., spec. dermatovenerologije, zaradi letnega dopusta zaprta od 23. 6. 2014 do 15. 7. 2014. Z rednim delom pričnejo v sredo, 16. 7. 2014 dopoldne.

Prav tako bo zaprta  dermatološka ambulanta Tamare Heraković, dr. med., spec. dermatovenerologije, in sicer 14. in 15. 7. 2014.

Nevrološka ambulanta bo zaprta od 14. 7. 2014 do 17. 7. 2014 zaprta.  Z rednim delom pričnejo 21. 7. 2014 dopoldan.

Otorinolaringološka ambulanta Jesenice bo zaradi letnega dopusta zaprta od 26. 6. 2014 do 11. 7. 2014.  Z rednim delom pričnejo 14. 7. 2014 popoldan. Izjemoma bo 28. in 29. 7. 2014 delo v ambulanti potekalo od 11. do 18. ure.

Obisk predsednice vlade in ministra za obrambo v Splošni bolnišnice Jesenice


Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, minister za obrambo Roman Jaklič, državni sekretar Jernej Pavlič, generalmajor Dobran Božič – načelnik generalštaba Slovenske vojske, polkovnik Milan Žurman – poveljnik logistične brigade Slovenske vojske s sodelavci in sodelavkami so danes obiskali Splošno bolnišnico Jesenice. Ogledali so si vojaško mobilno bolnišnico Role 2 LM MTF.

Prostore vojaške bolnišnice je predstavil poveljnik vojaške zdravstvene enote podpolkovnik Darko Horvat, poveljnik Role 2, vršilec dolžnosti direktorja bolnišnice Janez Poklukar pa je predstavil logistiko delovanja bolnišnice v povezavi z Role 2 LM MTF v času gradenj. Predsednica vlade in minister za obrambo sta si ob tej priložnosti ogledala še sedanje prostore urgentne dejavnosti, prenovljen porodni blok in ginekološko porodniški oddelek.

Gospa Alenka Bratušek, ki opravlja tudi delo ministrice za zdravje je poudarila, da je Splošna bolnišnica Jesenice strateškega pomena za gorenjsko regijo in pohvalila dosedanje medsebojno sodelovanje bolnišnice z obema ministrstvoma. Po besedah gospoda Romana Jakliča bo praktična uporaba vojaške mobilne bolnišnice Role 2 LM MTF koristna tako za civilno družbo kot tudi za vojsko. Gospod Janez Poklukar se je vsem navzočim zahvalil za odlično medsebojno sodelovanje, ki bo omogočilo, da bo bolnišnica v času gradenj lahko nemoteno delovala.

Več fotografij …

Začetek gradnje novega urgentnega centra, prostorov endoskopske dejavnosti in prenove kuhinje

Splošna bolnišnica Jesenice je tik pred začetkom gradnje novega urgentnega centra in novih prostorov endoskopske dejavnosti s prenovo kuhinje.

Danes, 10. 7. 2014, je bil z izvajalcema VG5 d.o.o. in IMP d.d. podpisan zapisnik o uvedbi v delo, kar pomeni, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje. V času gradnje, ki bo predvidoma potekala 12 mesecev, bo spremenjen prometni režim in poti za paciente ter obiskovalce. Urgentna dejavnost se bo nekaj časa izvajala v nadomestnih prostorih vojaške bolnišnice Role 2LM MTF. Trudili se bomo, da bo za varnost pacientov, obiskovalcev in zaposlenih najbolje poskrbljeno.

Vse obiskovalce Splošne bolnišnice Jesenice prosimo za potrpežljivost in razumevanje v času gradnje pomembnih pridobitev za bolnišnico.

Primopredaja vojaške bolnišnice Role 2LM MTF

Danes je v Splošni bolnišnici Jesenice potekala primopredaja vojaške bolnišnice Role 2LM MTF, ki  bo nadomeščala prostore urgentnega bloka v času gradnje novega urgentnega centra. Primopredaja je potekala med 10.00 in 12.00 uro. Prisotni so bili predstavniki Slovenske vojske, predstavniki Sveta zavoda in predstavniki bolnišnice. Z vseh strani je bilo poudarjeno dobro medsebojno sodelovanje. Primopredajni zapisnik so podpisali predstavnika Slovenske vojske polkovnik Zoran Vobič, poveljnik vojaške zdravstvene enote in podpolkovnik Darko Horvat, poveljnik Role 2, za Splošno bolnišnico Jesenice pa sta podpisala v. d. direktorja Janez Poklukar, dr. med. in vodja urgentne dejavnosti Robert Carotta, dr. med. Po podpisu so si skupaj ogledali vojaško bolnišnico Role 2LM MTF.

Obvestilo o načrtovanih gradbenih posegih

V ponedeljek, 30. junija 2014, se bodo pričela izvajati dela v okviru projekta klimatizacije operacijskih dvoran v Splošni bolnišnici Jesenice.

Med izvajanjem del bo nastala večja količina prahu, zato priporočamo, naj bodo vsa okna v bližini gradbišča zaprta.

Načrtujemo, da se bodo v naslednjih mesecih začela tudi pripravljalna dela in sama izvedba naslednjih investicij: gradnja urgentnega centra, prenova endoskopije in prenova bolnišnične kuhinje.

Paciente, obiskovalce in zaposlene naprošamo, da v času del upoštevajo označevalne table gradbišč ter navodila, ki bodo objavljena na vidnih mestih v bolnišnici in na spletni strani.

Opravičujemo se vam za vsakršne nevšečnosti povezane z gradbenimi deli in se obenem vsem skupaj zahvaljujemo za razumevanje!

IZJAVA ZA JAVNOST

V imenu Sveta javnega zdravstvenega zavoda objavljamo izjavo za javnost glede razrešitve Igorja Horvata s položaja direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Jesenice in imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Janeza Poklukarja.

 

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Splošna bolnišnica Jesenice objavlja NAMERO o oddaji naslednje nepremičnine v najem, in sicer, po metodi neposredne pogodbe, za čas gradnje urgentnega centra:

- del zemljišča v izmeri cca. 20 m2, parcelna številka 102/2, k.o. Jesenice (ID znak: 2175-103/7-0)

 

Sprememba urnika

Obveščamo vas, da bo dermatološka ambulanta Line Virnik Kovač, dr. med., spec. dermatovenerologije, 4. 6., 5. 6. in 6. 6. 2014 zaprta.

Z rednim delom pričnejo v sredo, 11. 6. 2014 dopoldan.

Sprememba urnikov naročanja

Obveščamo vas, da bo naročanje za kirurško in ortopedsko ambulanto ter magnetno resonanco v času od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014 potekalo od 7.15 do 10.45 ure.