BOLJE

Pred nami je že 21. številka internega glasila, ki ga s ponosom objavljamo tudi na spletnih straneh. Vsebina je poučna, strokovna, ganljiva, zabavna … skratka: avtorjem prispevkov beseda teče vedno BOLJE.

Omejitev obiskov

Zaradi povečanega števila respiratornih oboljenj smo omejili obiske na pediatričnem in ginekološko-porodniškem oddelku.

Preberi več …

GRADNJA URGENTNEGA CENTRA

Gradnja urgentnega centra Jesenice poteka v okviru projekta vzpostavitve mreže urgentnih centrov v Republiki Sloveniji, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dela bodo predvidoma končana do julija 2015. V tem času bomo na tej strani objavljali obvestila o spremembah prometnega režima in dostopa do objektov v kompleksu Splošne bolnišnice Jesenice.

11. oktober – svetovni dan paliativne oskrbe

Vsako leto drugo soboto v oktobru Svetovna zveza za paliativno oskrbo obeležuje dan paliativne oskrbe in hospica, letos pod geslom “Who cares? – We do!”.

Bolnikom z neozdravljivo boleznijo s paliativno oskrbo omogočamo dostojno  življenje do smrti. Aktivnosti strokovnjakov, ki so vključeni v multidisciplinarni tim, so namenjene lajšanju težav, ki jih prinašajo neozdravljive bolezni in pomagajo tako bolnikom kot njihovim najbližjim. Poleg lajšanja bolečin in obvladovanja telesnih simptomov, je veliko pozornosti namenjene reševanju psiholoških, socialnih in duhovnih vprašanj, s katerimi se srečujejo bolniki in osebe, ki jih v zadnjem obdobju življenja spremljajo.

Prizadevanja strokovnjakov, tudi naših sodelavcev, pa so v veliki meri usmerjena tudi v izobraževanje in osveščanje javnosti in zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Želimo si, da bi informacije o možnostih, ki so jim na voljo, prišle do vsake družine, ki se sooča z neozdravljivo boleznijo.

 

Ob dnevu odprtih vrat slovenskih kliničnih laboratorijev

Dan odprtih vrat biokemičnih laboratorijev je praznik za zaposlene v laboratorijski dejavnosti. Na ta dan želimo opozoriti širšo javnost na pomen laboratorijskih preiskav pri zdravljenju pacientov. Želimo tudi, da bi  prebivalci gorenjske regije vedeli, da je v SB Jesenice organizirana 24-urna laboratorijska služba, da mi, laboratorijski delavci skrbimo za analize krvi in drugih telesnih tekočin ob sprejemu vsakega pacienta, podnevi ali ponoči, ob nesreči, ob akutni ali kronični bolečini.

Naš laboratorij je avtomatiziran, računalniško opremljen, vse procese izvaja po merilih dobre laboratorijske prakse. Ima dovoljenje za delo na področju laboratorijske medicine. Lahko izvaja tudi samoplačniške storitve, ki postajajo v času finančne krize v zdravstvu edina rešitev za posameznika, ki mu v sklopu splošnega pregleda pri osebnem zdravniku ne pripada  analiza krvi.

Osebje našega laboratorija prisluhne težavam, ki jih imajo pacienti, še posebej tistim, ki so redni obiskovalci ambulante za zdravljenje sladkorne bolezni in ambulante za spremljanje antikoagulantne terapije. Število teh pacientov narašča in s tem tudi obseg dela v laboratoriju.

V laboratoriju je trenutno zaposlenih 11 oseb: trije specialisti medicinske biokemije, dva inženirja in šest laboratorijskih tehnikov s specialnimi znanji. Oprema laboratorija je rahlo iztrošena, zato si želimo, da bi lokalne skupnosti namenile delež sredstev tudi za naš tehnološki razvoj. Anomalija financiranja laboratorijske dejavnosti izvira namreč iz nivojske delitve zdravstvene obravnave pacientov na primarno in sekundarno raven. Lokalne skupnosti namenijo sredstva za razvoj le zdravstvenim domovom, redko pa bolnišnicam. Živimo v upanju, da ta strateški pristop v prihodnosti ne bo mačehovski do nas.

Vodja laboratorija: doc.dr. Ivica Avberšek-Lužnik

»DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH KLINIČNIH LABORATORIJEV«- 2. OKTOBER 2014

Dan odprtih vrat kliničnih laboratorijev je posvečen predstavitvi laboratorijske dejavnosti od odvzema bioloških vzorcev do izvedbe laboratorijskih analiz. Širšo javnost (zdravstvene delavce, preiskovance in prebivalce gorenjske regije) bomo seznanili s pomenom našega dela pri zdravstveni obravnavi bolnikov. Ker bi želeli, da nas pobliže spoznate, vas vabimo, da nas na ta dan – 2. oktober – obiščete. Za vas smo pripravili informativni posnetek laboratorijskega procesa in informativno gradivo. Zaposleni na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko vas pričakujemo 2. oktobra v prvem nadstropju Splošne bolnišnice Jesenice od 11. do 12. ure. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja in prisluhnili težavam, ki jih imate v povezavi z našo dejavnostjo.

Odprli smo prenovljen porodni blok

V Splošni bolnišnici Jesenice smo v petek 26. 9. 2014 ob 13. uri slovesno odprli prenovljen porodni blok. Prostori so bili zadnjič obnovljeni leta 1985, posledično pa je bila povsem iztrošena tudi oprema, zato je bila obnova nujna. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo se sprva odločili, da prenovimo samo porodne sobe. Popolnoma smo preuredili in obnovili tri ločene porodne sobe, od katerih ima ena vključeno tudi samostojno kopalnico in omogoča več svobodnega gibanja porodnici. Uredili smo tudi nov prostor za snemanje kardiotokografije pri nosečnicah in porodnicah. Z željo po nadaljnji obnovi porodnega bloka, smo se odločili, da bomo sredstva za obnovo pridobili z dobrodelno akcijo Od velikih ljudi za male – za lepši začetek novega življenja. Pobudi se je prvi odzval naš sodelavec, priznani fotograf, ki je v avli bolnišnice razstavil svoje fotografije in ves izkupiček od prodaje namenil za obnovo porodnega bloka. Z donacijami podjetij in posameznikov smo skupaj zbrali preko 35.000 evrov. V drugi fazi prenove porodnega bloka smo prenovili sanitarne prostore za porodnice ter zaposlene, prostor za zaposlene, operacijsko dvorano in prostor za prvi pregled novorojenca.

Prenovljeni porodni blok nudi porodnicam, njihovim partnerjem, novorojenčkom in zaposlenim primerno, varno in zasebno okolje.

Donatorjem, izvajalcem, zaposlenim in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k obnovi porodnega bloka se iskreno zahvaljujemo.