SMS-OBVEŠČANJE IN E-OBVEŠČANJE

Spoštovani pacienti,

v prihodnje bomo večino informacij o predvidenem terminu pregleda, preiskave ali posega posredovali pacientom prek sms-obvestil ali na njihovo željo po e-pošti. Paciente zato vljudno prosimo, naj ob prihodnjem obisku zdravstvenim administratorjem v sprejemni pisarni povedo svojo mobilno številko in elektronski naslov. Kontaktne podatke za sms-obveščanje ali e-obveščanje lahko pripišejo tudi k napotnicam, ki jih pošljejo po pošti ali pa nas o spremembi obvestijo na elektronski naslov: spremembe@sb-je.si.

'