Oddelek za patologijo

Z namenom boljše povezave klinične in laboratorijske medicine smo leta 2009 temeljito obnovili prostore in opremo za diagnostiko na področju patologije, kot ene izmed temeljnih dejavnosti splošne bolnišnice. Obenem smo pridobili tudi sveže kadrovske okrepitve.

Osebje

PREDSTOJNIK

Gregor Kalan, dr. med.
e-mail

Analitik laboratorijske medicine
Alenka Grabec, dipl. ing. kem. tehnologije

Laboratorijski tehnik
Ana Nedižavec

Dejavnost

V enoti se izvaja patohistološka in obdukcijska dejavnost.

Patohistološka dejavnost

Najpomembnejša dejavnost naše enote je pregled vzorcev tkiv, odvzetih pri operativnih posegih in endoskopskih pregledih v naši bolnišnici.

Glede na strokovno usmeritev bolnišnice, bomo dejavnost naše enote prilagajali in usmerjali v sodobno patohistološko diagnostiko, predvsem s področja gastroenterološke in ginekološke patologije ter dermatopatologije.

Obdukcijska dejavnost

Za potrebe SB Jesenice vršimo posmrtno raztelešenje in pregled tkiv na zahtevo lečečega zdravnika. Letno opravimo do 50 takšnih pregledov, posamezne primere predstavimo tudi na mortalitetnih konferencah.

Informacije za svojce

Za pokojnike, ki so umrli v bolnišnici, so svojcem dolžni dati informacije lečeči zdravniki ali zdravniki z oddelka, na katerem se je pokojni zdravil.