Lekarna

PREDSTOJNICA

Marina Ćurčija Jurišin, mag. farm.
Tel.: 04 5868 258
e-mail

KONTAKTI

Elektronski naslov lekarne
Pisarna  04 5868 257
Izdaja zdravil  04 5868 256
Izdaja materiala  04 5868 259
Fax   04 5868 257

Delovni čas lekarne: vsak delavnik med 7.00 in 15.00.

PREDSTAVITEV

Lekarna deluje v prvi kleti polikliničnega trakta. Je medicinska enota skupnega pomena. Bolnišnica jo organizira za lastno preskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki za zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb. Skladno z dejavnostjo v bolnišnici in razvojem medicinskih strok svoje delo stalno prilagajamo novim potrebam in zahtevam naše stroke.

Lekarna deluje v bolnišnici že od njene ustanovitve. V začetku jo je vodila nuna. S prihodom mag. Pogačnikove in povečanega obsega dela se je povečala tudi kadrovska zasedba. Pred tridesetimi leti se je preselila v nove prostore, ki so bili za tisti čas moderni in veliki. Leta 1991 je vodenje prevzela mag. Vidmarjeva (do leta 2006).

Glede na hitri razvoj medicine in posledično medicinskega materiala so prostori postali pretesni, zato je v planu gradnje prizidka bolnišnice predvidena nova in predvsem večja lekarna.

V lekarni je zaposlenih 8 strokovnih delavcev :

 • 3 magistre farmacije
 • 5 farmacevtskih tehnikov
Področja dela v lekarni:
 • preskrba oddelkov in enot z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki
 • izdelava galenskih pripravkov vključno z aseptiko
 • analizno -kontrolna dejavnost
 • nadzor nad pripravo deionizirane vode za SBJ
 • nabava zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov
 • sodelovanje pri izvedbi javnih naročil
 • delovanje na področju racionalne uporabe zdravil
 • vodenje komisije za medicinsko-tehnične pripomočke
 • izobraževanje strokovnega kadra
 • informacijska in svetovalna dejavnost
 • analitsko statistična dejavnost (analize porab zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov po oddelkih)
 • izvajanje pripravniškega staža in delovne prakse strokovnega kadra na področju farmacevtske stroke
 • vodenje dokumentacije v elektronski in pisni obliki