Anesteziološko-reanimacijska služba

PREDSTOJNIK Vladimir Jurekovič, dr. med. Tel: 04 5868 368

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA Mateja Heberle, dipl. m. s. Tel: 04 5868 367

Anesteziološko-reanimacijska služba je ena od temeljnih medicinskih služb Splošne bolnišnice Jesenice. Osnovne dejavnosti v okviru služe so priprava pacientov na operativni poseg, izvajanje anestezije za operacije in posamezne preiskave (endoskopske, MRI), izvajanje intenzivne terapije pri življenjsko ogroženih pacientih,  vodenje pacientov na dnevnem oddelku, lajšanje akutne bolečine pri pacientih, izvajanje epiduralne anestezije za porod, ambulantno vodenje pacientov s kronično bolečino in neozdravljivo bolnih, oživljanje in konziliarna dejavnost.

Operativnega posega si danes ne predstavljamo več brez anestezije. Anesteziologi smo zdravniki, ki ob pomoči medicinskih sester in tehnikov  skrbimo, da so zagotovljeni pogoji za potek operacije. Med operacijo intenzivno spremljamo pacienta in nadzorujemo vitalne znake.

Anesteziolog se praviloma že pred načrtovanim posegom sreča s pacientom v anesteziološki ambulanti.  Pacienta tja napoti kirurg, ki oceni, da ima pacient zaradi pridruženih bolezni, večje tveganje za operativni poseg. Anesteziolog se s pacientom pogovori o poteku posega in možnih oblikah anestezije. Tako je pacient dobro seznanjen z obliko anestezije, ki jo bo prejel in je stres zaradi posega manjši.

V naši bolnišnici si prizadevamo, da bi bil porod eden najlepših dogodkov za starša in čim manj naporen za otročka. Nosečnicam omogočamo pogovor o epiduralni analgeziji, kjer dobijo ključne informacije o prednostih in slabostih te metode, imajo pa tudi možnost, da zastavijo svoja vprašanja.

Pooperativna bolečina je še vedno strah večine pacientov. Ob vseh večjih operacijah smo v njeno lajšanje vključeni anesteziologi, ki izvajamo tudi invazivne oblike lajšanja akutne pooperativne bolečine: uvajamo epiduralne katetre, nastavljamo PCA črpalke in periferne katetre ob živcih in živčnih pletežih.