ZBIRAMO SREDSTVA DONATORJEV

Prepoznani smo kot splošna bolnišnica, ki vsem prebivalcem Gorenjske zagotavlja celostno zdravstveno oskrbo in nudi visoko strokovne, kakovostne, varne, hitre in prijazne storitve.

Našim pacientom želimo tudi v prihodnje nuditi sodobne metode dela, napredno vrhunsko opremo in skrbno obravnavo zavzetega zdravstvenega osebja. A medicinska stroka se zelo hitro razvija, zato razpoložljiva finančna sredstva ne zadoščajo.

Vsled temu smo veseli vsake pomoči v obliki donacij. Donirana sredstva skrbno zbiramo in v celoti namenjamo posodobitvi medicinske opreme in prostorov.

Doniranje fizičnih oseb

Posamezniki lahko donirate z nakazilom na račun:

Prejemnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Naslov: Cesta maršala Tita 112, JESENICE
TRR: SI56 0110 0603 0277 215
SWIFT – BIC: BSLJSI2X
Koda namena: CHAR
Namen: DONACIJA
Referenca prejemnika: SI00 730100-99

Če želite, sredstva donirati za točno določen namen, to pripišite v polje “Namen” ali nas pisno obvestite o namenu na spodnji e-naslov.

Primer nakazila donacije

Doniranje pravnih oseb

Za donacije, ki jih bolnišnici namenijo pravne osebe praviloma sklepamo donacijsko pogodbo, v kateri sta opredeljena namen in višina doniranih sredstev. Kontaktna oseba za pripravo pogodbe je:

mag. Maja Valjavec
strokovna sodelavka za tržno dejavnost in EU projekte
Tel. št.: (04) 5868 415
e-naslov: maja.valjavec(at)sb-je.si

Tags: , , ,