Čakalne dobe

VODENE V SKLADU S PRAVILNIKOM O NAJDALJŠIH DOPUSTNIH ČAKALNIH DOBAH:

Čakalne dobe na dan 1. 9. 2017

Odgovorni osebi za vodenje čakalnih seznamov v SB Jesenice:

Tjaša Arh, dipl. upr. org., tel. št. 04 5868 236
Lidija Arlič, srednja med. sestra, tel. št. 04 5868 315
 

PROCESNI KAZALNIKI IN REALIZACIJA PROGRAMA – Spremljanje učinkovitosti izvedbe enkratnega dodatnega programa 2017:
AVGUST 2017
JULIJ 2017
JUNIJ 2017