Vrednote, vizija in poslanstvo

VREDNOTE

V Splošni bolnišnici Jesenice je ena temeljnih vrednot odgovornost do pacientov in profesionalni odnos do dela. S pacienti razvijamo partnerski odnos, ki temelji na obojestranskih pravicah in odgovornostih. Naša naloga je pacientom razložiti vse možnosti v zvezi z zdravljenjem in obenem v celoti spoštovati njihove odločitve. Razvoj stroke gre v smeri prepoznavanja, nadgrajevanja in spodbujanja naših najboljših sposobnosti. 

Naša vrednota je tudi zavzetost za delo in osredotočenost za doseganje ciljev. Pri tem delujemo v smeri optimalne organizacije delovnih procesov in ustvarjanju stimulativnega delovnega okolja. Menimo, da je ključ rasti in razvoja bolnišnice v samoiniciativnih ljudeh, ki si prizadevajo narediti več. 

Ker smo na prvem mestu predvsem ljudje, v SB Jesenice visoko cenimo pozitivno delovno vzdušje, empatičen in prijazen odnos do pacientov in sodelavcev ter spoštljiv odnos do okolja in virov.