Kakovost

V naši bolnišnici si ves čas prizadevamo izvajati kakovostno in varno zdravstveno oskrbo pacientov. Trudimo se zadovoljiti potrebe, želje in pričakovanja pacientov ter njihovih svojcev. Svoje delo izvajamo kakovostno in stremimo k nenehnemu izboljševanju.

V Splošni bolnišnici Jesenice od leta 2009 vzdržujemo sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu za kakovost ISO 9001 in po mednarodnem akreditacijskem standardu za bolnišnice AACI – American Accreditation Commission International, kar nas zavezuje k stalnemu nadzoru uspešnosti in učinkovitosti našega dela in spodbuja, da s spremljanjem kazalnikov kakovosti, odklonov, neljubih dogodkov, zadovoljstva naših zunanjih in notranjih uporabnikov nenehno izboljšujemo svoje storitve.

Na ginekološko porodniškem oddelku se od leta 2000 ponašajo s certifikatom “Novorojenčkom prijazna porodnišnica”, ki ga podeljuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) skupaj z UNICEF-om, od leta 2014 pa tudi s cerifikatom “Materam prijazna porodnišnica”. Oba certifikata potrjujeta, da porodnicam in novorojenčkom zagotavljamo tako zdravstveno obravnavo kot okolje, ki spodbujata dojenje in neprestano bivanje novorojenčka pri materi.

Za pridobitev omenjenih certifikatov so v največji meri zaslužni naši zaposleni, ki s svojim znanjem in trudom vsak dan pacientom nudijo kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Skrb za rast zadovoljstva naših zaposlenih je botrovala odločitvi, da pridobimo tudi certifikat »Družini prijazno podjetje«, ki zaposlenim omogoča lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.