Specialistična ambulantna dejavnost

Predstojnica:

Brankica Bašić Narić, dr. med.
Tel.: 04 5868 426
e-mail

Glavna medicinska sestra:

Nada Macura, dipl. m. s.
Tel.: 04 5868 273
e-mail

Delovna področja specialistično ambulantne dejavnosti posameznih medicinskih strok so dermatološko-venerološka, nevrološka, otorinolaringološka in okulistična dejavnost.

Urnike ambulant za tekoče leto dogovorjene s plačnikom objavljamo na podstrani Urniki in čakalne dobe.

Podatki o občasnih spremembah urnikov so objavljeni pri posamezni ambulanti in med novicami na prvi strani.

Vse ambulante in sprejemna pisarna za vpis pacientov, se nahajajo v 1. nadstropju upravne stavbe Splošne bolnišnice Jesenice (stavba E), le dislocirana otorinolaringološka ambulanta Kranj se nahaja v prostorih ZD Kranj.

Paciente naprošamo, naj se v vrstomatu vpišejo 15 minut pred dogovorjenim terminom pregleda.