Pediatrična služba

Predstojnik Peter Najdenov, dr.med. Tel: 04 5868 514

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA Mojca Strgar, mag. zdr. nege Tel: 04 5868 554

Naš cilj je strokovno pravilna obravnava otroka in ob tem zadovoljstvo staršev, ter vseh udeleženih v celotnem procesu zdravljenja.

Predstojnik pediatrične službe PETER NAJDENOV, dr.med., spec.pediater

Otroci so dragoceno darilo. Tudi zato ima medicinska sestra v času hospitalizacije bolnega otroka pomembno vlogo; ne samo da izvaja kompetentno, profesionalno in z dokazi podprto zdravstveno nego otrok vseh starosti, v tem času je tudi svetovalka staršem. Starši so tisti, ki vidijo in doživljajo bolezen otrok na svoj specifičen način. Medicinska sestra je tista, ki mora starše s svojim znanjem, izkušnjami in občutkom empatije popeljati skozi izkušnjo bolezni njihovega otroka.

Koordinatorica ZN na pediatričnem oddelku MOJCA STRGAR, dipl.m.s.

 

Na pediatričnem oddelku in specialističnih ambulantah za medicinsko oskrbo malih pacientov skrbi 6 zdravnikov pediatrov, ki jim občasno priskočijo na pomoč še trije pogodbeni sodelavci.

V zdravstveno negovalnem timu sodeluje 20 medicinskih sester s srednjo stopnjo izobrazbe in 6 diplomiranih medicinskih sester.

Za urejeno dokumentacijo skrbijo 3 zdravstvene administratorke.

Na našem oddelku se je v letu 2010 zdravilo 2013 otrok. Povprečna ležalna doba je bila 2,9 dneva. Poleg njih smo oskrbeli tudi male kirurške paciente.

Pri svojem delu si uspešno pomagamo z uvajanjem kliničnih poti v pediatriji (KP provokacija na kravje mleko, provokacije z antibiotiki, šola lulanja), skupaj s kirurgi izvajamo dnevno bolnišnico po klinični poti za programske otroške operacije (kile, žrelnica, fimoze).

Ob otroku je do dopolnjenega 5 leta starosti lahko stalno prisoten oče ali mama. Stroške spremljevalca krije zavarovalnica. Pri večjih otrocih se ob prostorski možnosti za spremstvo otroka lahko odločijo starši, ki sami krijejo stroške.

V naših specialističnih ambulantah smo v letu 2010 pregledali  5289 otrok. Trudimo se, da bi bili otroku prijazni, zato izvajamo večino diagnostičnih posegov (odvzemi krvi, ekg, spirometrije, alergološki testi v prostorih ambulante).

Tu izvajamo tudi specializirano zdravstveno vzgojo Šola astme za otroka in njegove starše. Uvajamo spremljanje malih bolnikov na domu v protokolu sublingvalne imunoterapije in nadzora nad terapijo pri kemoprofilaksi kontaktov s tuberkulozo pri otrocih.

Zaposleni na našem oddelku se redno izobražujemo. Vsaj 1x letno pripravljamo tudi srečanja s sodelavci iz gorenjskih pediatričnih ambulant. Na teh srečanjih dopolnjujemo in vsklajamo znanja potrebna pri zdravljenju otrok.

Z našim oddelkom sodelujejo učiteljice O.Š. Tone Čufar Jesenice. Več o njihovem delu si lahko preberete v priponki.

Na vsa morebitna dodatna  vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili na e-naslovu

Kolektiv pediatričnega oddelka in ambulant