Internistična služba

PREDSTOJNIK prim. Igor Rus, dr. med. Tel: 04 5868 349

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA Aida Hadžić, dipl. m. s. Tel: 04 5868 352

Internistična služba je ena od temeljnih medicinskih služb bolnišnice. Delo službe poteka na bolnišničnem oddelku, v specialističnih internističnih ambulantah, diagnostičnih enotah in Centru za hemodializo in CAPD.

ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO

Oddelek za interno medicino deluje od leta 1948 z ustanovitvijo Splošne bolnišnice Jesenice. Od leta 1974 ima oddelek kardiološki, gastroenterološki, endokrinološki – diabetični in nefrološki odsek. Letno se na oddelku zdravi okoli 3000 pacientov.

Poslanstvo naše službe je izvajati kakovostne in varne internistične storitve ter kakovostno in celostno zdravstveno nego z upoštevanjem moralno-etičnih načel z doseganjem najboljših izidov. Cilj naše obravnave je povrnitev čim višje stopnje samooskrbe pacienta in izvajanje zdravstvene vzgoje tako pacientov kot njihovih svojcev. Skrbimo za kontinuirano izobraževanje zaposlenih na področju internistične stroke in kakovosti. Trudimo se vzdrževati pozitivno delovno klimo. Za področje zdravstvene nege je zaposlenih 11 diplomiranih medicinskih sester in 41 zdravstvenih tehnikov. Izvajamo pedagoško delo in sodelujemo z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice. Zavedamo se, kako pomembno je izvajanje kakovostne in celostne zdravstvene nege pacientov. Tako sledimo sodobnim standardom zdravstvene nege in se zavedamo, da je središče zdravstvene nege pacient, ki nam je zaupan v oskrbo.

Oddelek za kardiologijo

Oddelek obsega 22 postelj ter obravnava in nudi diagnostiko ter zdravljenje predvsem pacientom s srčno-žilnimi boleznimi.

Oddelek za gastroenterologijo

Oddelek obsega 20 postelj ter se ukvarja predvsem z diagnostiko in zdravljenjem pacientov s težavami s strani prebavnega trakta. V okviru gastroenterološkega oddelka je enota za intenzivno nego (PIN) z 8 posteljami, ki je namenjena predvsem pacientom z možgansko kapjo.

Oddelek za endokrinologijo in nefrologijo

Na oddelku je 20 postelj namenjenih vodenju in urejanju zdravljenja pacientov z neobladovano sladkorno boleznijo in zapleti, na preostalih 7 posteljah nudimo usmerjeno diagnostiko in zdravljenje predvsem pacientom z ledvičnimi obolenji.

Obiski na oddelku

Vsak dan od 15. do 18. ure

Posredovanje informacij svojcem o pacientih

Vsak delovni dan od 14. do 14.30 ure oz. individualno ob predhodnem dogovoru s sobnim zdravnikom pacienta.

Tel. št. zdravniške sobe na odd. za kardiologijo: 04 5868 340
Tel. št. zdravniške sobe na odd. za gastroenterologijo: 04 5868 336
Tel. št. zdravniške sobe na odd. za endokrinologijo in nefrologijo: 04 5868 380