Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, dne 11. 1. 2018 objavlja naslednjo

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja:

Predmet prodaje je premično premoženje – anestezijski aparat FABIUS GS; inv.: 101006412(odpisan); SN: 10963; nabava – 30.12.2003, DRAEGER.

Aparat je izločen iz uporabe in nima certifikatov za uporabo.

Izklicna cena aparata je 5.700,00 EUR bruto.

Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočijo na telefon 051 319 653 ali na e-naslov: franci.galjot@sb-je.si. V primeru več interesentov za nakup bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.

Premično premoženje se predaja po metodi »videno-kupljeno«, zato je ogled pred pristopom k pogajanjem o ceni oziroma pred sklenitvijo pogodbe obvezen. Informacije za ogled oz. druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo na telefonu 051 319 653.

Vse stroške v zvezi s prodajo anestezijskega aparata nosi kupec.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani SB Jesenice.