Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, dne 11. 1. 2018 objavlja naslednjo

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Predmet prodaje je premično premoženje – računalnik HP ProBook 450 G2, letnik 2015.

Izhodiščna cena računalnika je 225,00 EUR z DDV.

Premično premoženje se predaja po metodi »videno-kupljeno«.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani SB Jesenice.