Pravice otrok

Hospitalizirani otroci imajo pravico imeti ob sebi svoje starše vselej, kadar je to v interesu otroka. Da bi lahko starši sodelovali pri negi otroka, morajo biti ustrezno obveščeni o dejavnosti otroškega oddelka, zdravstveni delavci pa morajo spodbujati njihovo skrb za otroka.

Za otroke mora skrbeti ustrezno usposobljeno osebje, ki je seznanjeno s telesnimi in čustvenimi potrebami otrok različnih starosti.

Otroci naj imajo v bolnišnici zagotovljeno možnost uporabe lastnih oblačil in osebnih predmetov.
Otroci naj se zdravijo v okolju, ki je zanje ustrezno opremljeno in ustreza standardom varnosti in nadzora.
Otroci morajo imeti možnost za igro, sprostitev in šolanje, ki ustreza njihovi starosti in zdravstvenemu stanju.