Odpust iz bolnišnice

ODPUST IZ BOLNIŠNICE
  • Predviden čas odpusta bomo uskladili z vami in vašimi domačimi, tako se boste lahko pripravili za nadaljnjo oskrbo.
  • Če vaše zdravstveno stanje to zahteva, pisno obvestimo patronažno službo o odpustu in o vašem zdravstvenem stanju ter o predvideni nadaljnji zdravstveni negi.
Začasni odpust

V primeru, da bo vaše zdravljenje prekinjeno pred zaključeno celotno zdravstveno obravnavo, boste začasno odpuščeni v domačo oskrbo.

Vikend izhod

Če vam bo zdravstveno stanje dopuščalo, boste lahko v soglasju z lečečim zdravnikom za konec tedna odšli domov. Za izhod boste prejeli dovolilnico.

Ob odpustu boste prejeli
  • odpustnico, ki jo izročite izbranemu zdravniku,
  • dokumentacijo, ki ste jo prinesli s seboj,
  • informacije o kontrolnem pregledu,
  • ustna in/ali pisna zdravstveno-vzgojna navodila,
  • račun o opravljenih storitvah za vašo informacijo,
  • samoplačniki boste prejeli obračun stroškov zdravljenja in pred odpustom uredili finančne obveznosti.