Obiski in ostale informacije

10. januar 2018:

Obvestilo o omejitvi obiskov

V Splošni bolnišnici Jesenice z današnjim dnem omejujemo obiske na bolnišničnih oddelkih zaradi pojava gripe in povečanega števila drugih virusnih obolenj.

Obiski na internem, kirurškem in na oddelku za zdravsteno nego so tako od 10. januarja 2018 v celoti prepovedani. Na ginekološko-porodniškem oddelku je dovoljen obisk zdravega partnerja, ob otroku, ki se zdravi na pediatričnem oddelku, je lahko prisoten en zdrav starš ali skrbnik.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

**********************************************************************

Obiski so dovoljeni vsak dan in sicer:

bolniški  oddelki: od 15. do 18. ure
otroški oddelek: od 11. do 18. ure

  • Pri otrocih do 5. leta starosti lahko pride eden od staršev k otroku že po 8. uri zjutraj.
  • Pri otrocih do 5. leta starosti lahko starši ostanejo pri otroku zvečer do 21. ure.

Enota intenzivne terapije operativnih strok: od 16. do 17. ure – dve osebi naenkrat za 10 minut
Intenzivna internistična terapija: od 15. do 18. ure – dve osebi naenkrat za 10 minut

V času obiskov prosimo, da upoštevate navodila osebja bolnišnice in s tem prispevate k nemotenemu poteku dela. Obiski naj ne bodo obremenjujoči za pacienta in sopaciente.
Zaradi nevarnosti okužb otrokom obiske odsvetujemo.

Obiski zunaj navedenega časa so mogoči le na podlagi pisnega dovoljenja sobnega zdravnika ali njegovega namestnika. O tem se pogovorite z medicinsko sestro na oddelku.

Vljudno vas prosimo, da vaši obiskovalci med obiski ne posedajo po bolniških posteljah, saj moramo počitek zagotoviti predvsem pacientom.

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov

Informacije o zdravstvenem stanju svojca, ki je na zdravljenju v Splošni bolnišnici Jesenice, lahko dobite le, če pacient s tem soglaša. Svetujemo vam, da poiščite njegovega sobnega oziroma lečečega zdravnika. V popoldanskem in nočnem času, ob sobotah, nedeljah in praznikih so na oddelkih le dežurni zdravniki, ki so natančno seznanjeni z zdravstvenim stanjem pacientov, vendar pa je dežurni zdravnik redko tudi sobni oziroma lečeči zdravnik.

Splošne informacije

Zaradi varovanja osebnih podatkov ne smemo posredovati informacij o vašem zdravstvenem stanju.  Odgovore na vprašanja, ali vaš svojec leži v bolnišnici, od kdaj in na katerem oddelku, lahko izjemoma in po predhodnem soglasju pacienta dobite po telefonu, če se predstavite.

Podatki o zdravstvenem stanju

Podatki o vašem zdravstvenem stanju so tajni, zato jih lahko zdravnik posreduje  le najožjim svojcem, oz. tistim katere ste vi izbrali in potrdili na posebnem dokumentu.

Informacije o zdravstveni negi

Te informacije lahko posreduje le oddelčna/odgovorna medicinska sestra najožjim svojcem in staršem oziroma skrbnikom, prav tako le v primeru, da pacient s tem soglaša.

Kaj lahko prinesemo pacientu v bolnišnici

Prinesemo mu lahko manjše predmete, kot so radijski ali manjši televizijski sprejemnik, knjigo, časopise, otrokom njihovo najljubšo igračko. Prosimo vas, da se o tem predhodno posvetujete z osebjem na oddelku. Otroci, ki se zdravijo na otroškem oddelku naše bolnišnice, obiskujejo tudi šolo, zato vas prosimo, da otroku prinesete šolske potrebščine, predvsem pa barvice in papir.
Prosimo, da v bolnišnico ne prinašate:

  • hrane – saj dobivate v bolnišnici posebno predpisano dieto, zato vas prosimo, da  se predno prinesete hrano ali pijačo, posvetujte z osebjem oddelka.
  • cvetja – prinašanje rezanega cvetja in lončnic v bolniške sobe na oddelku načeloma ni dovoljeno, prosimo vas, da se o tem še posvetujete z osebjem na oddelku.