Vodstvo bolnišnice

Pozitivni poslovni izid v prvi polovici leta 2017