Sporočila za medije

PREDSEDNIK PAHOR NA NOVOLETNI DAN V JESENIŠKI BOLNIŠNICI OBISKAL NOVORJENČKA IN DEŽURNI EKIPI

Jesenice, 1. januar 2018 – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, na novoletni dan, obiskal Splošno bolnišnico Jesenice, ki v letu 2018 obeležuje 70. obletnico delovanja. Tam se je srečal z dežurnima ekipama zaposlenih, ki sta silvestrovo in novoletni dan preživeli v službi, ob tej priložnosti pa je predsednik republike obiskal tudi prvega novorojenčka v jeseniški bolnišnici, ki je na svet prijokal nekaj minut pred poldnevom. “Na novoletni dan nič ni bolj novega od rojstva otroka, ki je vedno povezano z upanjem,” je dejal predsednik republike in čestital staršema malega Tineta z željo, da bi živel v mirnem svetu, v katerem bi lahko razvijal vse talente, ki bi mu omogočali boljše in srečnejše življenje.

Zatem si je predsednik republike ogledal prenovljeni porodni blok, kjer se je srečal z dežurno ekipo ginekološko-porodniške službe, obiskal pa je tudi dežurno ekipo prenovljenega urgentnega centra. Predsednik Pahor se je ob tem podrobneje seznanil s strategijo delovanja Splošne bolnišnice Jesenice in se zahvalil medicinskemu in zdravstvenemu osebju, da strokovno in predano skrbi za paciente. “Kot predsednik republike se želim zahvaliti vsem dežurnim ekipam in posameznikom, povsod po Sloveniji, ki so božične in novoletne praznike preživeli na delu in nesebično skrbeli, da smo ostali lahko bili brezskrbni, mirni in varni. Njim gredo besede moje iskrene hvaležnosti z željo, da bi v novem letu bili zdravi in uspešni, da bi si medsebojno pomagali in se zanesli drug na drugega. Vse dobro,” je obisk sklenil predsednik Pahor.

Urad predsednika Republike Slovenije
Odnosi z javnostmi

POSLEDICE PODFINANCIRANOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Jesenice, 22. december 2017 – Pridružujemo se pobudi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in ugotovitvam, ki so jih predstavili na novinarski konferenci v Ljubljani. 

Posledice podfinanciranosti zdravstvenega sistema s predlogi ukrepov

Gradivo za medije

BOŽIČNI KONCERT – 13. december 2017 ob 16. uri

Jesenice, 14. december 2017 – Včeraj popoldan je v bolnišnici potekal tradicionalni božično–novoletni koncert s katerim pacientom, njihovim svojcem, upokojencem in zaposlenim pričaramo praznično vzdušje. V avli pediatričnega oddelka so nastopili otroci Glasbenega centra DO RE MI z Bleda pod vodstvom gospoda Primoža Kerštanja, ki so zapeli in zaigrali božične pesmi. Pridružila se jim je moška vokalna skupina Splošne bolnišnice Jesenice in Lotrič Meroslovja, ki so nam  ubrano zapeli nekaj slovenskih klasičnih pesmi. Vzdušje med udeleženci koncerta je bilo prijetno, ko pa je med nas prišel »Božiček«, je bilo veselje popolno. Za pogostitev je poskrbela Prehranska služba z odlično potico. Tako pacienti kot tudi upokojenci so bili mnenja, da je bil koncert prijeten in da so trenutki, ko odmisliš svoje skrbi in prepustiš toku glasbe neprecenljivi.

Fotogalerija

OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

Jesenice, 8. november 2017 – Olimpijski komite Slovenije je Splošni bolnišnici Jesenice in konzorcijskem partnerju Althei d.o.o. včeraj tudi uradno podelil tablo z nazivom Olimpijskega referenčnega športno-medicinskega centra. Splošna bolnišnica je ena od osmih centrov, izbranih na razpisu Olimpijskega komiteja Slovenije, ki si prizadeva za hitrejšo in uspešnejšo obravnavo poškodb vrhunskih športnikov.

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je izrazil zadovoljstvo, da projekt stopa v prakso, saj je hitra obravnava športnika lahko ključnega pomena za njegovo kariero. Je pa vzpostavitev centrov šele začetek urejanja ustrezne oskrbe športnikov, prizadevali si bodo za dokončno ureditev izvajanja sistema.

Direktor Janez Poklukar je dejal, da se veseli omenjenega reševanja oskrbe športnikov. Na Gorenjskem je veliko športnikov in prav je, da se jim zagotovi ustrezna pomoč, kadar jo potrebujejo.

Tudi gospa Nena Veber, direktorica Althee, ki nastopa skupaj z bolnišnico kot konzorcijski partner pri izvajanju fizioterapevtskih storitev, je dodala, da je hitra obravnava ključnega pomena in da pri njih razumejo položaj v katerem se športnik znajde ob nastali poškodbi.

O pomenu hitre obravnave pa je spregovoril tudi paraolimpijec Sandi Novak, ki je bil že velikokrat deležen zdravstvene ali fizioterapevtske obravnave. Sam pravi, da je izjemno pomembna hitra in celovita oskrba, saj vsak dan, ki ga zaradi poškodbe ne more izkoristiti za trening, slabo vpliva na njegovo formo.

Ob koncu dogodka ob uradnem prevzemu table, so si vsi prisotni ogledali še nove prostore Enote za srčno – žilno diagnostiko. Pred kratkim prenovljen kardiološki laboratorij je pomembna pridobitev za zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacientov z obolenji srca in ožilja.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE PRVA ODDALA VLOGO ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA POKRIVANJE IZGUB IZ PRETEKLIH LET

Jesenice, 10. oktober 2017 – V Splošni bolnišnici Jesenice (v nadaljevanju: SBJ) je danes potekala 49. seja Sveta JZZ SBJ (Svet), razlog za sklic pa je bil težko pričakovani Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ), ki je stopil v veljavo 30. 9. 2017. Le-ta predvideva več ukrepov za finančno sanacijo poslovanja javnih zdravstvenih zavodov in sicer: zagotovitev sredstev državnega proračuna za pokrivanje izgub iz preteklih let, odpis neplačanih terjatev Ministrstva za zdravje iz naslova združevanja amortizacije in spremembo plačilnih rokov za javne zdravstvene zavode.

Vodstva bolnišnic, ki želijo kandidirati za sredstva za pokrivanje izgub iz preteklih let, morajo do 30. 10. 2017 na Ministrstvo za zdravje posredovati popolno vlogo za izvedbo enkratnega transfera za pokritje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let, ki jo predhodno potrdi pristojni svet zavoda.

SBJ na podlagi sklepa Sveta kandidira za sredstva v višini 3.170.000 EUR, kolikor znaša 80 % presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let na dan 31. 12. 2016 iz naslova javne službe. Sredstva bodo namenili plačilom zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev in poplačilu preostanka kredita pri Enotnem zakladniškem računu. Država bo SBJ odpisala tudi 2,5 MIO EUR terjatev iz naslova združevanja amortizacije.

Vlogo za izvedbo enkratnega transfera za pokritje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let z vsemi zahtevanimi prilogami – pregled poslovanja po dejavnostih od leta 2000 do 2016, poročilo o izvedeni notranji reviziji poslovanja za leto 2016 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 – so na današnji seji Sveta obravnavali člani Sveta in jo soglasno potrdili. Seznanili so se tudi z mnenjem Slovenskega inštituta za revizijo, ki ga je na pobudo bolnišnic pridobilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, zaradi nejasnosti glede pravilnega knjigovodskega evidentiranju prejetih sredstev za pokrivanje izgub.  Ker gre za zakonsko pridobljena sredstva za pokrivanje izgub, jih bodo javni zdravstveni zavodi v izkazih poslovnih izidov za leto 2017 morali pripoznati med prihodki, v letnem poročilu pa bodo lahko pojasnili kakšen je njihov vpliv na poslovni izid.

 

3. tek gorenjskih bolnišnic

Jesenice, 6. oktober 2017 – V petek, 29. 9. 2017 je bila Gorenjska obsijana s soncem. In veseli smo bili, ko smo sončne nasmehe opazovali tudi na obrazih tekačev, spremljevalcev in vseh, ki smo jih srečevali na poti od Kranja do Jesenic.

Prepričani smo, da je vsak izmed 245 tekačev prispeval svoj kamenček v mozaik prijetnega vzdušja in dobrega razpoloženja.

Ja, bili smo POVEZANI S SRCEM ZA GORENJSKO! Naša srca so bila v enakem ritmu – za zdrava srca Gorenjcev in za srčno povezanost vseh, ki nam je pomembno zdravje in dobro počutje sočloveka.

Vsem, ki ste nam pri uspešni izvedbi prireditve za promocijo zdravega življenjskega sloga in povezanosti pomagali, se iz vsega srca zahvaljujemo.

Iskrena hvala vsem, ki ste tekli po gorenjskih cestah in tudi vsem vam, ki ste spremljali tekače ali poskrbeli za organizacijski del udeležbe vaših ekip.

Utrip na teku si lahko ogledate v fotogaleriji.

 

Donacija NLB ginekološko-porodniškemu oddelku

Jesenice, 30. avgust 2017 – V Splošni bolnišnici Jesenice se z današnjo slavnostno predajo čeka NLB v znesku 9.585,00 EUR, prepletata dve akciji, ki jima botruje ideja o družbeni odgovornosti in sta usmerjeni v izboljšanje pogojev v organizacijah, kjer skrbijo za najranljivejše člane skupnosti.

NLB skupaj s svojimi strankami že tretje leto zapored v dobrodelni akciji “Majhni koraki spreminjajo svet na bolje” zbira sredstva namenjena slovenskim porodnišnicam. Od vsakega NLB Stanovanjskega kredita, sklenjenega v aprilu 2017, so namenili 100 evrov v dobrodelni sklad, v vseh poslovalnicah NLB pa so namestili posebne zbiralnike za prostovoljne prispevke, ki bodo porodnišnicam v pomoč pri nakupu nujno potrebne medicinske in ostale opreme.

V okviru akcije “Od velikih ljudi za male – za lepši začetek novega življenja” pa v Splošni bolnišnici Jesenice že od leta 2013 zbira sredstva za postopno prenovo ginekološko-porodniškega oddelka, da bi porodnicam, novorojenčkom in njihovim spremljevalcem lahko ponudili varnejše in prijaznejše okolje.

V več manjših korakih in s pomočjo donatorjev smo do sedaj že delno prenovili porodni oddelek (uredili porodni blok, prostor za oskrbo novorojencev, apartma za sobivanje partnerja s porodnico, nov prostor za spremljanje plodovega srčnega utripa in babiško ambulanto) in nakupili del opreme, zadnji del prenove še poteka. Sredstva NLB pa nam bodo omogočila nujni nakup novega aparata za spremljanje plodovega srčnega utripa (CTG) v nosečnosti in med porodom. Ker se kakovostno strokovno delo vsega zdravstvenega osebja ginekološko-porodniškega oddelka, odraža tudi v naraščanju števila porodov (l. 2012 – 655, l. 2016 – 867), so skupna prizadevanja zdravstvenega osebja in vodstva bolnišnice za zbiranje donacijskih sredstev za posodobitev porodnišnice še večjega pomena.

Andrej Novak, direktor NLB Podružnice Osrednjeslovenska – Sever, je v imenu NLB ček v znesku 9.585,00 EUR predal Janezu Poklukarju, direktorju bolnišnice in Evi Macun, predstojnici Ginekološko-porodniške službe,o ter ob tem dejal:

“V NLB smo s pomočjo naših strank in športnikov, ki jih podpiramo, v tri leta trajajoči akciji ‘Majhni koraki spreminjajo svet na bolje’ zbrali približno 136.000 evrov, ki smo jih že ali pa jih bomo v prihodnjih dneh razdelili med vse slovenske porodnišnice. Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ste prav v porodnišnici na Jesenicah lani zabeležili največji porast števila porodov, zato smo še toliko bolj prepričani, da vam bo naša donacija prišla prav in da boste lahko z njeno pomočjo v prihodnje oskrbeli še več mamic in novorojenčkov.”

Janez Poklukar, direktor bolnišnice, se je predstavniku NLB zahvalil in poudaril, da so tovrstne akcije za Splošno bolnišnico Jesenice neprecenljive, saj je znano, da je okoli 80 % opreme v slovenskih bolnišnicah iztrošene zaradi dolgoletnega nevlaganja, zato le s pomočjo donatorjev lahko nudimo pacientom kakovostno in varno obravnavo. Dodal je, da so donirana sredstva NLB izjemno dobrodošla, ker bodo omogočila nakup aparata za spremljanje srčnega utripa ploda, ki je nujen zaradi dotrajanosti starega CTG aparata.

Eva Macun, predstojnica Ginekološko-porodniške službe se je donatorjem iskreno zahvalila v imenu celotnega kolektiva, saj bodo s to donacijo dobili napravo, ki jo nujno potrebujejo pri vsakdanjem delu.

Neponovljivo vzdušje na slovesnosti ob predaji donacije, ki je potekala v bolnišnici, so pričarali člani glasbenega centra DoReMi z Bleda, ki tudi sami cenijo pomen dobrodelnosti in družbeno odgovornega delovanja. Nastopile so članice klavirskega tria in dva od članov skupine Čudoviti um, ki bo konec septembra v Kanadi prejela nagrado na World Autism Festival 2017.

 

»Majhni koraki spreminjajo svet na bolje« – vabilo na predajo donacije NLB Ginekološko-porodniški službi Splošne bolnišnice Jesenice

Vabimo vas, da se nam v sredo, 30. avgusta 2017 ob 13. uri, pridružite v avli ginekološkega-oddelka Splošne bolnišnice Jesenice, v tretjem nadstropju stavbe B, na slavnostni predaji sredstev, ki jih je NLB d.d. skupaj s svojimi strankami zbrala v dobrodelni akciji »Majhni koraki spreminjajo svet na bolje«.

Na dogodku bodo prisotne pozdravili:

  • Janez Poklukar, direktor bolnišnice,
  • Eva Macun, predstojnica ginekološko-porodniške službe,
  • Andrej Novak, direktor NLB Podružnice Osrednjeslovenska – Sever s sodelavci.

Donacija bo namenjena nakupu nujno potrebne medicinske opreme, s katero bomo lahko prispevali k še boljši zdravstveni oskrbi mamic, našim najmlajšim pa omogočili varen prihod na svet.

Prisrčno vabljeni.

 

(Avtor fotografije: Boštjan Fon)

Tekma v poletih za dobrodelni namen

Planiški delavci, prijatelji Planice, znana imena iz sveta smučarskih skokov in poletov, pa tudi glasni napovedovalec in navijači so se v soboto zbrali ob novi miniaturni letalnici v Planini pod Golico. Kot ena od zaključnih prireditev v okviru meseca Miss narcis 2017 je namreč tam potekala že tradicionalna tekma v smučarskih poletih. Na pobudo organizatorjev iz društva Golica Team so turistično, športno in zabavno druženje zaokrožili z dobrodelno noto. Splošni bolnišnici Jesenice so kot pomoč pri nakupu CTG aparata namenili zbrana nakazila sponzorjev, prostovoljnih prispevkov in stav na tekmi v višini 4.150 evrov.

Vabilo – duhovna podpora za vse zdravstvene delavce in paciente

V nedeljo, 14. maja 2017 ob 10. uri, bo v Zgornjih Gorjah darovana prva sveta maša za vse zdravstvene delavce in paciente v Sloveniji, ki se je bo udeležil tudi dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.

Povezovalno noto tega dogodka so prepoznali v različnih verskih skupnostih in cerkvah, zato lahko z veseljem naznanimo, da se bodo obreda v cerkvi sv. Jurija predvidoma udeležili tudi predstavniki Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in Srbske pravoslavne cerkve Metropolije Zagrebško – Ljubljanske.

Cenjene zdravstvene delavce in paciente, vseh veroizpovedi, duhovnih praks in prepričanj, vljudno vabimo, da se nam to nedeljo pridružijo – bodisi osebno, bodisi v mislih – in med opravljanjem svoje običajne molitve ali drugih duhovnih praks namenijo miselno podporo v dobro vsem slovenskim zdravstvenim delavcem in pacientom.

EVROPSKI DAN OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU

Vsako leto 8.5. obeležujemo evropski dan ozaveščanja o srčnem popuščanju, tako bomo tudi letos v Splošni bolnišnici Jesenice pripravili aktivnosti. Od 8. do 12. ure bomo v avli bolnišnice na stojnici merili krvni tlak ter odgovarjali na vaša vprašanja. Ob 10. uri pa bo v prostoru za zdravstveno vzgojo v prvem nadstropju predavanje o srčnem popuščanju za vse, ki bi se radi podučili o tej težki bolezni. Vabljeni.

Trije svetovni dnevi zdravja

Spoštovani,

v Splošni bolnišnici Jesenice bomo v petek 5. 5. 2017 obeležili kar tri svetovne dneve zdravja:

Svetovni dan boja proti astmi – 2. 5. 2017

5.5.2017 bomo v Splošni bolnišnici Jesenice obeležili tudi Svetovni dan boja proti astmi. Od 9.30 do 12. ure bomo v pritličju avle v stavbi A,B predstavili, kaj je astma, kako jo prepoznamo, kakšni so znaki in na kakšen način jo lahko zgodaj odkrijemo in tudi zdravimo.

Obiskovalcem bodo predstavili nekaj pripomočkov za zdravljenje astme, lahko pa bodo poskusili pihniti tudi PEF – pickflow meter.

Svetovni dan higiene rok – 5. 5. 2017

v Splošni bolnišnici Jesenice bomo v petek 5. 5. 2017 od 10. ure dalje izvajali aktivnosti ob svetovnem  dnevu higiene rok. Program vam prilagamo v prilogi.

Svetovni dan babic – 5. 5. 2017

5.5.2017 obeležujemo tudi Svetovni dan babic. Letošnje geslo je: »Babice, matere in družine: Partnerji za vse življenje.« Na plakatu v pritličju stavbe A,B bomo predstavili kontinuirano babiško oskrbo v Splošni bolnišnici Jesenice.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete.

OBISKAL NAS JE PROF. PITTET

V sredo, 5. 4. 2017 je našo bolnišnico obiskal priznani specialist preprečevanja okužb, ustanovitelj globalnega programa “Clean Care is Safer Care” prof. Didier Pittet iz Univerzitetne bolnišnice v Ženevi. Prof. Pittetu smo pokazali Urgentni center Jesenice, Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo ter Dnevno bolnišnico. Navdušen je bil nad našimi aktivnostmi, ki jih izvajamo na področju higiene rok. Cenjeni profesor je poudaril, da ne glede na prostorske možnosti bolnišnice, lahko največ naredijo zaposleni, z zavedanjem kako pomembna je dosledna higiena rok. Ob sproščenem pogovoru smo prof. Pittetu predstavili spletno aplikacijo s pomočjo katere izobražujemo naše zaposlene o pomenu higiene rok.

Veseli in ponosni smo, da je svetovno priznani švicarski znanstvenik in epidemiolog v času kratkega gostovanja v Sloveniji, obiskal prav našo bolnišnico. To nam daje potrditev, da so aktivnosti, ki jih izvajamo na področju higiene rok učinkovite in prepoznane v strokovni javnosti ter med našimi pacienti, saj na ta način varujemo njih in sebe pred okužbami.

Prof. Pittet bo med gostovanjem v Ljubljani na novinarski konferenci predstavil tudi svojo knjigo Čiste roke rešujejo življenja, ki bo izšla v slovenščini prav pred svetovnim dnevom higiene rok.

 

NOVINARSKA KONFERENCA IN OBISK DELEGACIJE DRŽAVNEGA ZBORA

v torek, 28. marca 2017, ob 16.30 bo v sejni sobi 2 v upravni stavbi Splošne bolnišnice Jesenice (stavba E) novinarska konferenca.

Poročilo o poslovanju bolnišnice bosta na novinarski konferenci predstavila
direktor bolnišnice Janez Poklukar in predsednik Sveta javnega zavoda SB Jesenice mag. Dušan Krajnik.

Na dnevnem redu tokratne seje sveta zavoda SB Jesenice je namreč kot osrednja točka predvidena obravnava Letnega poročila za leto 2016.

Že dopoldan pa bo Splošno bolnišnico Jesenice obiskala tudi delegacija Državnega sveta RS.

Vljudno vabljeni.

SVET GORENJSKE REGIJE SE JE SESTAL V SB JESENICE

Jesenice, 20. marec 2017 – Člani Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani 18 občin, so svojo enajsto sejo izvedli v prostorih Splošne bolnišnice Jesenice in s tem podprli apel bolnišnice in regije resornemu ministrstvu glede kadrovske in prostorske podhranjenosti sekundarnega nivoja zdravstvenega varstva v regij, kar lahko v nadaljevanju vodi v diskriminatorno zdravstveno obravnavo prebivalcev in obiskovalcev gorenjske regije.

Župani gorenjskih občin so se odzvali na povabilo direktorja Splošne bolnišnice Jesenice (v nadaljevanju SBJ) Janeza Poklukarja, dr. med., da obiščejo bolnišnico in na kraju samem dobijo vpogled v prostorsko stisko, s katero se regijska bolnišnica sooča in svojo enajsto sejo izvedli v prostorih SBJ.

Direktor SBJ, Janez Poklukar, dr. med., je župane gorenjskih občin seznanil z diskriminatorno obravnavo Gorenjcev na področju sekundarnega zdravstva. Poudaril je, da mora postati na področju bolnišničnega oziroma sekundarnega zdravstvenega varstva prostorska, kadrovska in finančna vzdržnost prioriteta vseh Gorenjk in Gorenjcev. Podatki in projekcije kažejo na izrazito staranje prebivalstva v prihodnosti, leta 2020 bodo prebivalci, stari nad 65 let, predstavljali petino prebivalstva. Izračuni kažejo, da je letno število hospitalizacij v Sloveniji približno enako povprečnemu številu starejših od 65 let. Tako bomo imeli v Sloveniji leta 2020 13,6 %, leta 2030 pa 38,6 % več hospitalizacij kot leta 2015 in enaka predvidevanja lahko potegnemo tudi za našo regijo. Priporočen evropski standard pravi, da naj bi imeli 3 postelje na 1000 prebivalcev, kar za Gorenjsko pomeni, da potrebuje 600 bolnišničnih postelj, že v letu 2015 pa je bilo glede na priporočene standarde 87 postelj premalo. Vse štiri gorenjske bolnišnice so prenatrpane, kar se kaže tudi v izrazito kratki ležalni dobi.

V gorenjski regiji je za bolnišnične zdravstvene programe na prebivalca namenjenih 341,5 EUR, medtem ko je za bolnišnične zdravstvene programe na prebivalca v Sloveniji namenjenih 551,4 EUR. Posledično ima Gorenjska le 1,7 zdravnika na 1000 prebivalcev, slovensko povprečje pa je 2,4 zdravnika na 1000 prebivalcev. Evropsko povprečje je 3,5 zdravnika na 1000 prebivalcev, v sosednji Avstriji pa imajo 6,4 zdravnika na 1000 prebivalcev.

Glede na povprečje porazdelitve programov in sredstev je gorenjska regija podfinancirana tako na primarni kot sekundarni ravni zdravstvenega varstva.

Županom se je na seji pridružil tudi predstavnik Ministrstva za zdravje generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko Tomaž Glažar. Poudaril je, da se trendi spreminjajo povsod: ob porastu priliva pacientov s spodnje Gorenjske, ki ga beležijo v jeseniški bolnišnici, hkrati raste tudi število pacientov v UKC Ljubljana iz gorenjske regije, zato je treba biti pri upoštevanju statističnih podatkov previden. Ob izgradnji je bil Klinični center v Ljubljani namenjen tudi oskrbi pacientov s spodnje Gorenjske. Nedvomno je problematiko, predstavljeno na današnji seji Sveta gorenjske regije, treba prioritetno reševati.

Predsednik Sveta gorenjske regije, župan Mestne občine Kranj, Boštjan Trilar je povzel stališče županov, da enotno podprejo pobudo Splošne bolnišnice Jesenice glede enakovredne zdravstvene oskrbe gorenjske regije z ostalimi regijami. Svet gorenjske regije se je tako seznanil z neenakim dostopom Gorenjcev do zdravstvenih storitev na sekundarnem nivoju, ki se bo ob pasivnem scenariju v naslednjih letih še dodatno poslabšal, in podpira načrte SBJ, v skladu s pripravljeno Strategijo bolnišnice do leta 2030, za rešitev nastale problematike. S strani gorenjskih županov je bil podan tudi poziv Ministrstvu za zdravje, da že v letu 2017 zagotovi financiranje paliativnega mobilnega tima za celotno Gorenjsko ter da naredi vse potrebno, da bodo projekti za novo regijsko bolnišnico pripravljeni do konca leta 2018.

V sklopu seje je direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj, Rok Šimenc župane seznanili tudi z vsebino sestanka, ki je bil s predstavniki gorenjske regije izveden na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, z ministrico Alenko Smerkolj in ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, na temo dogovora za razvoj regije in najpomembnejših projektov gorenjske regije. Glede problematike izvajanja dogovorov za razvoj regije je bilo zastavljeno tudi poslansko vprašanje s strani gorenjske poslanke Irene Kotnik. Župani so se seznanili z odgovorom, ki so ga pripravili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, v katerem je med drugim zapisano, da se trenutno na medresorski ravni usklajuje vladno gradivo glede nadaljnjih postopkov pri pripravi dogovorov za razvoj regije. Prav tako potekajo razgovori in aktivnosti o možnih spremembah Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki v delu predstavlja potencialni vir financiranja za projekte iz dogovora za razvoj regije.

 

NA SEJI SVETA ZAVODA O PRETEKLEM POSLOVANJU IN STRATEGIJI RAZVOJA DO 2025

Jesenice, 15. februar  2017 – Na torkovi 38. seji Sveta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice so člani sveta obravnavali sedem točk, med katerimi so največ pozornosti posvetili oceni poslovanju bolnišnice v preteklem letu, likvidnostni situaciji in strategiji razvoja do leta 2025.

Po doseženem programu v letu 2016 kaže, da je za bolnišnico zelo uspešno leto.

Po oceni poslovanja so realizirani prihodki presegli načrtovane za 4,65 % in realizirani odhodki načrtovane za 3,03 %, kar nakazuje na pozitiven poslovni izid. Podrobneje bodo člani sveta lanskoletno poslovanje bolnišnice obravnavali na marčevski seji, ko bodo obravnavali realizacijo Finančnega načrta in programa dela v letu 2016.

Čeprav bolnišnica že drugo leto zapored izredno učinkovito obvladuje stroške, pa se ne more otresti finančnih bremen iz preteklosti. Še vedno se nahaja v izjemno težki likvidnostni situaciji. Obstoječi sistem financiranja zdravstva ni naravnan v prid bolnišnicam, ki presegajo načrtovani program.  Plačilo za enkratni dodatni program, za dodatne primere v okviru akutne obravnave in preseganje pri določenih prospektivnih primerih bodo, kar je popolnoma nerazumljivo, prejeli šele v marcu 2017.

V akutni bolnišnični obravnavi so za 6 % presegli prvotno načrtovani program in obravnavali kar 13.746 bolnišničnih primerov. Četudi so se soočali s kadrovskim pomanjkanjem na področju urologije in radiologije so za 1,70 % presegli točke načrtovanega ambulantnega programa. Namesto prvotno načrtovanih 2.653, so izvedli 3.155 prospektivnih operacij. Že peto leto zapored se je povečalo tudi število obračunanih porodov, ki so jih lani našteli 867 (800 leta 2015).

Predsednik Sveta mag. Dušan Krajnik je, tako kot tudi ostali člani sveta, poudaril, da je za uspešno realiziran delovni program in odličen finančni rezultat zaslužno tako vodstvo bolnišnice, ki je nenehno spremljalo uresničevanje letnega načrta, kot tudi zaposleni na različnih nivojih in delovnih mestih in se jim iskreno zahvalil.  Direktor bolnišnice  Janez Poklukar pa je poudaril, da je to resnično prispevek vseh zaposlenih v bolnišnici, saj je vsak na svoj način udeležen v procesu obravnave pacientov in se obenem zahvalil tudi članom sveta za konstruktivno sodelovanje. Opozoril je, da je izvedba tolikšnega obsega programa v okviru obstoječih prostorskih in kadrovskih danosti, delovanje vseh zaposlenih pa že na meji možnega.

Vsebina osnutka Strategije Splošne bolnišnice Jesenice za obdobje 2016-2025, s katerim so se člani sveta seznanili v nadaljevanju seje, pa nakazuje temeljne vsebine in cilje, ki jih bolnišnica želi doseči do leta 2025. Vodstvo bolnišnice bo do junija 2017 moralo pripraviti nekaj dopolnitev in dokument v obliki  predloga predložiti svetu zavoda v obravnavo. 

 

DAN BREZ CIGARETE

Vsako leto 31. januarja obeležujemo Dan brez cigarete. To je priložnost za vse kadilce za premislek in vzpodbudo, da opustijo kajenje.

Bolezni in smrti zaradi kajenja so nepotrebne in jih lahko preprečimo. Znanstvene raziskave kažejo, da je kajenje škodljivo za zdravje, ne samo za tiste, ki kadijo, pač tudi za pasivne kadilce.

Vabimo vas, da nas 31. 1. 2017 od 9.00 do 12.00, obiščete na stojnici v I. nadstropju bolnišnične stavbe A, B, kjer bodo dijaki Srednje šole Jesenice – zdravstvena smer in študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin predstavili škodljive posledice kajenja in ponudili informacije o pomoči pri opustitvi kajenja.

OBISKALA NAS JE SABREEN

Jesenice, 23. januar 2016 – V četrtek, 19. 1. 2017 je Hišo sreče na Jesenicah obiskala begunjka Ferdosa iz Somalije, ki je konec oktobra v naši porodnišnici rodila zdravo hčerko Sabreen.  Skupaj s hčerko trenutno bivata v azilnem domu na Viču pri Ljubljani in čakata na mednarodno zaščito. Obe sta zdravi, mala Sabreen je zadovoljna in vedno nasmejana dojenčica.

V Hiši sreče se je gospa Ferdosa zahvalila vsem Gorenjcem in Jeseničanom, ki so ji po vstopu v Republiko Slovenijo in ob porodu pomagali. Izpostavila je tudi zaposlene v Splošni bolnišnici Jesenice, saj je prvih 14 dni bivala pri nas. Gospa Faila Pašić Bišić  iz Človekoljubnega dobrodelnega društva Up je poudarila, da je naša bolnišnica odigrala zelo pomembno vlogi pri obveščanju javnosti, povezovanju prostovoljcev, prevajalcev in drugih, ki še danes skrbijo za obe. Gospa Ferdosa nam je skuhala odlično somalijsko rižoto in se še enkrat vsem, ki so in jima kakorkoli pomagajo, iskreno zahvalila. 

Fotogalerija

DECEMBER V JESENIŠKI BOLNIŠNICI

Jesenice, 19. december 2016 – V Splošni bolnišnici Jesenice v teh predprazničnih dneh poskušamo našim pacientom polepšati dneve, ki jih preživljajo v bolnišnici. Tako jutri v torek, 20. 12. 2016 organiziramo kar dva dogodka, na katera vas vljudno vabimo:

– ob 11. uri  bo na pediatričnem oddelku (4. nadstropje stavbe A,B) potekala dobrodelna predaja igrač otrokom. Igrače so zbirali športni klubi občine Jesenice NK JESENICE, HD JESENICE, HDD JESENICE, CURLING JESENICE, DRSALNI KLUB JESENICE. Ob predaji igrač bodo športniki otrokom predstavili tudi šport in športne rekvizite.

– ob 15. uri pa bo v avli prvega nadstropja stavbe A,B potekal že tradicionalni božično-novoletni koncert za paciente, obiskovalce in naše upokojence.

 

SEJA SVETA ZAVODA IN PRVO SREČANJE NABAVNIKOV BOLNIŠNIC

Jesenice, 14. december 2016 – Člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Jesenice so se v torek, 13. 12. 2016, sestali na 37. seji. Obravnavali so gradivo, ki se vsebinsko navezuje tudi na aktualne razmere v slovenskem zdravstvu – od pomanjkanja kadra, izvajanja javnih naročil do nedoročenih dolgoročnih usmeritev pri razvoju zdravstvenega sistema.

Pri obravnavi kadrovske problematike so, v luči nedavne zdravniške stavke, sprva izrazili pomisleke o podajanju soglasij zdravnikom za delo v drugih ustanovah. Vendar so se po krajši razpravi strinjali z ugotovitvijo, da je – ob razpoložljivem številu zdravnikov – za vzdržnost zdravstvenega sistema to neizogibno. Podali so soglasja k dodatnim zaposlitvam zdravnikov specialistov v SB Jesenice in soglasja za dopolnilno delo.

Seznanili so se s poročilom o notranji reviziji, ki so jo v SB Jesenice za leto 2016 izvedli na področju javnih naročil.

V nadaljevanju so se ponovno posvetili nedokončani zgodbi v zvezi z ureditvijo medsebojnih razmerij med SB Jesenice in upraviteljem parkirišč ter garažne hiše. Svet zavoda je sprejel sklep v zvezi z ustanavljanjem služnosti za potrebe obratovanja in vzdrževanja garažne hiše.

Predsednik sveta zavoda mag. Dušan Krajnik je ob koncu seje dejal, da je vodstvo bolnišnice s sodelavci uspelo v zadnjih dveh letih uresničiti mnoge projekte, ki SB Jesenice postavljajo za zgled drugim javnim zdravstvenim zavodom.

Že dopoldan pa so se na prvem skupnem posvetu, ki ga je organizirala Splošna bolnišnica Jesenice, zbrali predstavniki služb za nabavo in javna naročila slovenskih bolnišnic. Odziv je bil velik, udeleženci posveta so se dogovorili o medsebojnem sodelovanju, izmenjavi informacij in raziskavi trga za dobavo medicinskega materiala ter opreme. Sprejeli so tudi nekaj sklepov, med drugim bodo pozvali Ministrstvo za zdravje, ki izvaja skupna javna naročila, naj jih seznani s stanjem odprtih postopkov javnih naročil bolnišnicam. Srečanja bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

 

VABILO MEDIJEM NA TISKOVNO KONFERENCO

Jesenice, 12.  december 2016 – V torek, 13. decembra bo minilo točno leto dni od kar v Splošni bolnišnici Jesenice uspešno deluje nov Urgentni center.

Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo na tiskovno konferenco ob 11. uri v sejni sobi 1, stavbe E.
Na njej bodo predstavniki Splošne bolnišnice Jesenice, Osnovnega zdravstva Gorenjske in Ministrstva za zdravje predstavili enoletno delovanje Urgentnega centra Jesenice.

 dsc_1457

MIKLAVŽ OBISKAL OTROKE

Jesenice, 7. december 2016 – Včeraj je prvi od decembrskih dobrih mož obiskal otroke na pediatričnem oddelku naše bolnišnice. Miklavž s spremstvom jim je polepšal bivanje v bolnišnici in nekaj prazničnega vzdušja vnesel tudi v delovni vsakdan predanega osebja.

 

INFORMACIJA O STAVKI ZDRAVNIKOV

Jesenice, 15. november 2016 – Na vprašanja novinarjev, ki se nanašajo na potek stavke zdravnikov in zobozdravnikov nam je nekaj informacij podal Andrej Rupel, dr. med., predsednik stavkovnega odbora FIDES v naši bolnišnici.

Poudaril je, da je SB Jesenice urgentna bolnišnica, kar vpliva tudi na delovanje v času stavke, saj morajo biti obravnavani vsi pacienti z nujnimi stanji. Zdravniki se trudijo, da bi tudi v času stavke, ko zagotavljajo minimum delovnega procesa po 7. členu Zakona o stavki, v okviru 40 urnega delovnika oskrbeli tudi čim več t.i. nenujnih pacientov.

Zaradi izvajanja zdravniških storitev v okviru 40 ur tedensko na internem oddelku ni večjih sprememb pri obravnavi pacientov, saj je večina pacientov s kroničnimi boleznimi oziroma so starejši od 65 let, podobno velja za pediatrični oddelek, kjer so vsi pacienti iz skupine mlajših od 18 let. Na ginekološkem oddelku bo tudi ta teden odpovedanih nekaj nenujnih ambulantnih pregledov, odpovedi operativnega programa zaradi stavke ne načrtujejo. V tem tednu bo dvakrat odpadel kirurški in ortopedski operativni program v obsegu 1 – 2 operacijskih miz.

Naj še enkrat zapišemo, da bodo vsi pacienti, ki so naročeni na nenujne zdravstvene storitve in jih bomo zaradi stavke morali odpovedati, o tem pravočasno obveščeni.

SPLOŠNA STAVKA ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV

Jesenice, 11. november 2016 – V Splošni bolnišnici Jesenice ob splošni stavki zdravnikov in zobozdravnikov ugotavljamo, da ob uveljavljanju 40-urnega tedenskega delovnika bolnišnica nima zadosti zdravnikov, na nobenem oddelku, na nekaterih oddelkih pa kljub zakonsko določenemu delovniku 40 + 8 ur normalnega dela ni mogoče organizirati. Najbolj izstopajo: pediatrični oddelek, kirurški oddelek, ginekološko-porodniški oddelek, radiološki oddelek in internistični oddelek.

O vseh odpovedanih pregledih in posegih bodo pacienti pravočasno osebno obveščeni.

Zagotavljanje urgentne obravnave v okviru nujne medicinske pomoči in urgentnih operacij je, ne glede na stavko, mogoče le ob preseganju zakonsko predpisane tedenske delovne obveznosti zdravnikov, zato se v Splošni bolnišnici Jesenice v primeru zaostrovanja splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov bojimo najhujšega oziroma ponovitve zgodbe s Ptuja. Zato v korist pacientov apeliramo na vladno pogajalsko skupino in strokovni odbor FIDES-a, da v najkrajšem možnem času uskladita stališča in skupaj pristopita k sistemskemu reševanju kadrovske, prostorske in finančne nevzdržnosti slovenskega zdravstvenega sistema, ki bo že v bližnji prihodnosti, po črnem scenariju, predstavljal agonijo vseh državljanov Slovenije.

Vodstvo Splošne bolnišnice Jesenice posebej izpostavlja trend odhajanja mladih zdravnikov specialistov v tujino, ki ga je mogoče zaustaviti zgolj na način, da se po njihovi opravljeni specializaciji zagotovi ustrezna sredstva za njihovo zaposlitev v okviru ustanove, kjer so opravljali specializacijo.

V Splošni bolnišnici Jesenice se zavzemamo, da urejen in vzdržen zdravstveni sistem do leta 2030 postane prioriteta ne zgolj politike in zdravstvenih delavcev, temveč slehernega državljana Republike Slovenije.

 

VABILO OB OBISKU PREDSEDNIKA VLADE IN MINISTRICE ZA ZDRAVJE

Spoštovani,

ob obisku predsednika Vlade dr. Mira Cerarja in ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc v Splošni bolnišnici Jesenice, vas vljudno vabimo, da se nam v petek, 14. 10. 2016 pridružite ob 14. uri pred glavnim vhodom Splošne bolnišnice Jesenice.

Novinarji bodo lahko spremljali obisk:
• od 14. ure do 14.10 predstavitev vrstomata,
• in od 14.25 predstavitev paliativne oskrbe, urgentnega centra in e-napotnice.

Vabimo vas tudi na skupno izjavo, ki bo ob 15.10 uri, pred Urgentnim centrom (v primeru slabega vremena pa v sprejemni avli). Izjavo bodo dali:
• predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar;
• ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc;
• direktor SB Jesenice Janez Poklukar in
• direktor zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Jože Veternik.

Vljudno vabljeni!

 

MEDNARODNI DAN UMIVANJA ROK

Jesenice, 12. oktober 2016 – Vabimo vas, da  se udeležite dogodka, ki ga bomo ob mednarodnem dnevu umivanju rok – 15. oktober – v naši bolnišnici organizirali v petek 14. 10. 2016.

Aktivnosti bodo potekala od 9.00 do 12.00 v avli stavbe B (bolnišnični del).  Ob 10.30 bodo otroci iz vrtca tudi ob zvokih glasbe zaplesali pred bolnišnico. Več o dogodku v prilogi.

Vljudno vabljeni!

Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb

 

NOVOSTI V NAŠI BOLNIŠNICI

Jesenice, 10. oktober 2016 – V Splošni bolnišnici Jesenice se tokrat lahko pohvalimo s praktičnimi novostmi, ki so namenjene kakovostnejši obravnavi pacientov.

Tako pacientom kot tudi ostalim obiskovalcem bo orientacijo na območju SB Jesenice olajšala nova celostna označitev bolnišnice. Stavbe so dobile nova poimenovanja:

A – Ambulantna stavba
B – Glavna bolnišnična stavba
C – Urgentni center
D – Vratarnica
E – Upravna stavba
F – Blok

Na pročeljih so nameščene lepo vidne velike tiskane črke – črkovne oznake objektov, sledi še namestitev usmerjevalnih tabel na hodnikih in oznak na vratih ambulant. Celostna označitev bolnišnice je nujna tudi zaradi uvedbe Vrstomatov, ki se je pričela pretekli teden.

Prve dni je bil Vrstomat na voljo pacientom, ki so prišli na pregled ali preiskavo v nevrološko in kirurško specialistično ambulanto, v kratkem bo omogočen vpis v vseh specialističnih ambulantah v Upravni stavbi (E) ter v ginekoloških ambulantah (D), nazadnje bo nameščen še v Ambulantni stavbi (A).

Prvi uporabniki so Vrstomat dokaj z zadovoljstvom sprejeli, saj se postopek administrativnega vpisa zelo skrajša. Četudi je uporaba terminala enostavna, bo v prvih mesecih uporabnikom v pomoč tudi osebje bolnišnice. Terminal omogoča elektronski vpis pacienta, ki je na ta dan naročen na pregled ali preiskavo in je predhodno dostavil izvirnik veljavne napotnice. V režo na desni strani ekrana vstavimo zdravstveno kartico, spremljamo navodila na zaslonu in ob uspešni registraciji iz tiskalnika prejmemo listek z navodili: v katero ambulanto smo vpisani, kje se le-ta nahaja in pod katero zaporedno številko smo vpisani. Seznam zaporednih številk vpisanih pacientov, lahko čakajoči spremljajo na ekranu v čakalnici. Priporočamo, da se pacenti vpišejo približno 15 pred predvidenim terminom.

Zadnja, a zlasti v današnjem hitrem tempu nič manj dobrodošla novost, je obveščanje pacientov o prihajajočih pregledih s SMS sporočili. Ključnega pomena je, da o terminu obvestimo pravo osebo, zato paciente vljudno prosimo, naj zaposlenim v sprejemnih pisarnah, ambulantah in na naročanju zaupajo svojo mobilno številko. Pacientom, ki so v SB Jesenice naročeni na pregled ali preiskavo bomo tako v prihodnje lahko poslali SMS opomnik nekaj dni pred dogovorjenim terminom.

 

2. PROMOCIJSKI TEK “POVEZANI S SRCEM ZA GORENJSKO”

Jesenice, 5. oktober 2016 – V petek, 30. 9. 2016 je potekal 2. promocijski tek »Povezani s srcem za Gorenjsko«, ki ga je tokrat organizirala Psihiatrična bolnišnica Begunje.

Teka se je udeležilo 191 srčnih tekačev, zaposlenih v PB Begunje, SB Jesenice, KOPA Golnik, ZD Jesenice, ZD Kranj, Ministrstvu za zdravje, gorenjskih lekarnah, občinskih upravah občin Jesenice, Radovljica in Tržič, Domu Petra Uzarja Tržič in Domu dr. J. Benedika Radovljica, pripadniki policije, vojske, Nato Centra odličnosti za gorsko bojevanje, gasilcev in gorske reševalne službe ter predstavniki Vzajemne in Infoneta. Teka so se udeležili tudi znani športniki: Matic Osovnikar, Robert in Vesna Kerštajn, Miha Pirih, Gregor Sračnjek, Roman Perko in člani Hokejsko drsalnega društva Jesenice. Za ogrevanje in pravilno pripravo na tek je poskrbel nekdanji duatlonec in tekaški trener Klemen Dolenc. 19 najvzdržljivejših tekačev je preteklo celotno, 40 kilometrsko traso, ostale ekipe pa so tekle štafetno z menjavo na vsakih 5 – 6 km (Breznica, Blejska Dobrava, Kolpern, SB Jesenice in nazaj).

Vzdušje na teku je bilo izjemno, naklonjeno nam je bilo vreme, ob trasi so tekače pozdravili številni navijači, še posebej so bili glasni otroci iz vrtca Begunje in otroci Podružnične šole Begunje, ki so tekače pospremili na štartu teka pred PB Begunje in učenci od 1.-5. razreda OŠ Žirovnica, ki so z glasnim pozdravljanjem pozdravili tekače, ko so tekli mimo šole.

Vsi udeleženci so srečno prispeli na cilj, ki je bil na vrtu PB Begunje in obljubili, da se ponovno snidemo ob letu osorej, ko bo potekal že 3. promocijski tek gorenjskih bolnišnic “Povezani s srcem za Gorenjsko”. V petek 30. 9. je bila Gorenjska zagotovo povezana.

Vsem udeležencem teka iskreno čestitamo!

Več o poteku teka povedo slike … (avtorja fotografij: Sandi Novak, Nik Bertoncelj)

 

GINEKOLOŠKE AMBULANTE V NOVIH PROSTORIH

Jesenice, 28. september 2016 – Od ponedeljka, 3. oktobra 2016 dalje bodo ginekološke ambulante Splošne bolnišnice Jesenice preseljene v nove prostore v stavbi nasproti Urgentnega centra Jesenice (“stolp”), kjer se nahaja tudi varnostna služba.

Pacientke, ki bodo obiskale dispanzer za žene, specialistične ginekološke ambulante ali Gorenjski center za bolezni dojk, naj se pred tem vpišejo v glavni sprejemni pisarni.

Vhod v ginekološke ambulante je pri uvozu na parkirišče pod upravno stavbo. V pritličju je zdravstvena administracija, kjer bo v nekaj tednih za administrativni vpis na voljo vrstomat. Ambulantni prostori so urejeni v 1. nadstropju, ki je dostopno tudi z dvigalom.

Pacientkam, obiskovalcem in zaposlenim želimo, da bi se v novih prostorih dobro počutili.

2. PROMOCIJSKI TEK “POVEZANI S SRCEM ZA GORENJSKO”

Jesenice, 28. september 2016 – Na pobudo Splošne bolnišnice Jesenice je bil lani organiziran prvi promocijski tek gorenjskih bolnišnic pod geslom »Povezani s srcem za Gorenjsko«, tokrat je štafeto glavnega organizatorja prevzela Psihiatrična bolnišnica Begunje.
Ekipa begunjske bolnišnice je pripravila vse potrebno, da bo tek ob svetovnem dnevu srca ponovno združil srčne Gorenjce na prireditvi, ki bo v petek, 30. 9. 2016.
Drugi promocijski tek »Povezani s srcem za Gorenjsko« se bo pričel ob 9. uri pri Psihiatrični bolnišnici Begunje.
Tekači se bodo napotili skozi Poljče do Breznice, mimo vasi pod Stolom do Blejske Dobrave in nato na Jesenice, kjer se bodo pri bolnišnici obrnili in odtekli po isti trasi nazaj do Begunj. Pri Splošni bolnišnici Jesenice jih pričakujemo kmalu po 11. uri, zaključek prireditve pa je predviden ob 13.30 pri Psihiatrični bolnišnici Begunje.
Udeležbo na teku so že potrdili mnogi srčni ljudje: zaposleni v gorenjskih bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialno-varstvenih organizacijah, Ministrstvu za zdravje, lekarnah, občinskih upravah, pripadniki policije, vojske, gasilcev in gorske reševalne službe ter znani športniki. Najvzdržljivejši tekači bodo ponovno pretekli celotno, 40 kilometrsko traso, ekipe bodo tekle štafetno z menjavo na vsakih 5 – 6 km (Breznica, Blejska Dobrava, Kolpern, SB Jesenice).
Organizatorji se zahvaljujemo vsem udeležencem in podpornikom prireditve za sodelovanje in hkrati vabimo občane, da ob poti pozdravijo tekače.

Dan odprtih vrat Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo

Jesenice, 16. september 2016 – V četrtek 15. 9. 2016 smo organizirali dan odprtih vrat Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo s tiskovno konferenco. Navzoči so se ob 12h zbrali pred bolnišnico, kjer so novi avtomobil predali namenu državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Sandra Tušar, direktor bolnišnice Janez Poklukar in mag. Mateja Lopuh, vodja Centra in ključna oseba, da lahko danes govorimo o paliativni mreži na Gorenjskem.

Sledil je ogled prenovljene bolniške sobe za dnevno oskrbo palitavnih bolnikov ter ostalih prostorov Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo, kjer so gostepred tiskovno konferenco še prijazno pogostili. Veseli nas, da so pomen dogodka s svojo navzočnostjo potrdili mnogi vabljeni gostje – direktor RAGOR-ja, predstavniki zdravstvenih in socialnih ustanov, občinskih uprav, pacienti …

 

Pohvala ginekološko porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice

Jesenice, 5. avgust 2016 – V naši porodnišnici se je prejšnji teden mlademu paru s Hrvaške rodila hčerka. Prijazno smo ju vprašali, kako to, da sta se odločila za porod v Sloveniji, v naši porodnišnici.

Zakaj sta se odločila za porod izven svoje države, kar 250 km stran od doma? “Žena si je želela, da bi rodila naravno, brez zdravil za pospešitev poroda ter da bi bil lahko jaz ves čas, neprekinjeno ob njej. Pri nas na Hrvaškem to nikjer ni mogoče, preverila sva tudi ponudbo ene od privatnih porodnišnic v Zagrebu, pa s ponudbo nisva bila zadovoljna. Zato sva malo pogledala na internet in na različne forume, kjer so zelo hvalili in priporočili Ginekološko porodniški oddelek Splošne bolnišnice Jesenice v Sloveniji. Vzpostavila sva kontakt s predstojnico, gospo Evo Macun. Dogovorili smo se za sestanek na katerem nama je predstavila oddelek, prostore porodne sobe in razložila vse potrebne postopke. Nad opremljenostjo vaše porodnišnice in prijaznostjo osebja sva bila že ob prvem obisku navdušena.”

In kako je potekal porod? Pot do Jesenic je kar dolga?
“Malo pred rokom poroda je ženi odtekla porodna voda. Obiskala sva najino ginekologinjo v Zagrebu, ki je ženo pregledala in nama potrdila, da imava dovolj časa, da varno prideva do Jesenic. Vožnja je potekala tekoče, brez čakanja na meji, praktično skoraj 250 km sva prevozila brez težav. Nato pa sva nekaj kilometrov pred Splošno bolnišnico Jesenice obstala v koloni pred predorom Karavanke. Tako sva za zadnjih nekaj kilometrov potrebovala eno uro. Porod je potekal, brez zapletov, naravno, tako kot sva si želela. Bil sem ves čas ob ženi, rodila se nama je zdrava hčerka.”

Zadovoljen očka in mož  je na koncu pogovora dejal: “Še enkrat podajam vse pohvale ginekološko porodniškemu oddelku, ki je vrhunski in po najinem prepričanju najboljši v tem koncu Evrope. Osebje je izredno prijazno, o vseh postopkih sva bila pravočasno informirana, prejela sva vse potrebne informacije, oprema porodnišnice je dobra. Vsekakor se bova ob morebitni drugi nosečnosti, ponovno odločila za porod v Splošni bolnišnici Jesenice.”

Zapisala:
Sandra Jerebic, univ. dipl. soc.
predstavnica za odnose z javnostmi