Splošna bolnišnica prejela akreditacijsko listino po mednarodnem standardu za bolnišnice AACI

C88 SB Jesenice Certificate Client Copy

Po tem ko je Splošna bolnišnica Jesenice 13. 7. 2017  prejela certifikat ISO 9001:2015, vam sporočamo, da smo na podlagi vašega predanega dela in požrtvovalnosti prejeli tudi akreditacijsko listino po mednarodnem standardu za bolnišnice AACI – American Accreditation Commision International.

Akreditacijska presoja je v bolnišnici potekala 13. in 14. junija. Mednarodna presojevalska ekipa je na vseh področjih prepoznala naša prizadevanja za ohranjevanje obstoječega sistema vodenja kakovosti in zavzetost za stalno izboljševanje. Prepoznali so 13 manjših neskladnosti in 7 večjih neskladnosti. Pripravili smo plan ukrepov za odpravo neskladij, ki ga je akreditacijska hiša sprejela in nam potrdila prejem akreditacijske listine. To pomeni, da je naša bolnišnica akreditirana po mednarodnem standardu za bolnišnice AACI!

Iskrene čestitke vsem in hvala vsakemu izmed vas, dragi sodelavci, za vaš vsakodnevni trud za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov.

“V slogi je moč!”