Prostovoljstvo

Prostovoljstvo je kot delo na področju zdravstva sprejeta in uveljavljena oblika pomoči pacientom in drugim osebam s posebnimi potrebami. Je dragocena dopolnitev, ki bogati in popestri bivanje pacientov oziroma oskrbovancev v času zdravljenja, rehabilitacije in okrevanja.

Prostovoljstvo v Splošni bolnišnici Jesenice predstavlja humanitarno dejavnost, ki pripomore k dvigu kvalitete bivanja naših pacientov v bolnišničnem okolju. Prostovoljci prevzamejo vlogo družabnika, sogovornika, spremljevalca. Pacientom nudijo drobne usluge kot so branje, klepet, spremstvo na sprehodih in jih obiskujejo po predhodnem dogovoru.

Toplo vas vabimo, da se nam pridružite, če ste stari najmanj 16 let, odgovorni in imate želje po novih znanjih in izkušnjah. Pred pričetkom vašega delovanja vas bomo seznanili z aktivnostmi, ki jih boste opravljali, vam predstavili paciente, posredovali vse potrebne informacije za nemoten potek prostovoljskega dela in vam bomo vedno na razpolago za morebitna vprašanja.