Podporne službe

1. FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA

Branko Matjašec, univ. dipl. ekon.
pomočnik direktorja za finančno računovodsko področje
Tel.: 04 5868 412
e-mail

2. SLUŽBA ZA INFORMATIKO

Gregor Torkar, dipl. inž. rač. in inf. (UN)
vodja službe
Tel.: 04 5868 309
e-mail

3. SLUŽBA ZA NABAVO IN JAVNA NAROČILA

Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
vodja službe
Tel.: 04 5868 248
Fax: 04 5868 310
e-mail

4. SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO IN KADRE

Tatjana Tušar, dipl. org. men.
vodja službe
Tel.: 04 5868 430
e-mail

5. TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA

Franci Galjot, dipl. inž. str.
vodja službe
Tel.: 04 5868 405
e-mail