Otorinolaringološka ambulanta

Otorinolaringološka ambulanta Jesenice

Brankica Bašić Narić, dr. med., spec. otorinolaringolog

Pacienti se lahko na pregled v ambulanti na Jesenicah naročijo vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro na telefonski številki 04 5868 460.

Otorinolaringološka ambulanta Kranj

Branka Krek Petrina, dr. med., spec. otorinolaringolog

Ambulanti delata po razporedu vsak dan od ponedeljka do petka.

Pacienti se lahko na pregled v ambulanti v Kranju naročijo v ponedeljek in torek med 18. in 19. uro, v sredo in četrtek med 12.30 in 14. uro ter v petek med 7. in 8. uro na telefonski številki 04 2082 213.

KRATEK OPIS ZGODOVINE DEJAVNOSTI ORL V SBJ

V Splošni bolnišnici Jesenice se izvaja le ambulantna otorinolaringološka dejavnost vse od leta 1989, ko je bil ukinjen oddelek.

Otorinolaringološki oddelek je bil ustanovljen v okviru Zdravstvenega doma Kranj leta 1948. Njegov ustanovitelj in predstojnik je bil prim dr. Jože Hafnar. Ob ustanovitvi je imel oddelek svoje prostore v današnjih prostorih ZZZS na Savski cesti. Ob odprtju novih prostorov ZD Kranj leta 1959 se je oddelek preselil v prostore v II. nadstropju ZD. Predstojnica je bila vrsto let dr. Karla Grebenšek. V otološko službo pri ZD Kranj je bil zajet obširen teritorij celotne Gorenjske, ni pa vključevala jeseniške občine, ki jo je obdelala Otološka klinika s svojimi specialisti. Na oddelku obratne ambulante Železarne Jesenice so imeli 12 postelj in dvakrat tedensko ambulanto. V maju 1968. leta je bil oddelek v obratni ambulanti na Jesenicah ukinjen, oddelek in ambulanta v ZD Kranj pa zaradi reorganizacije službe priključena k Bolnišnici Jesenice. 1. 7. 1984 se je oddelek preselil v prostore v Splošni bolnišnici Jesenice. Tu so bili zaposleni Vekoslav Krumpestar, dr. med., Igor Grošelj, dr. med., in specializant Imre Boršoš, dr. med. Leta 1989 je bil oddelek ukinjen, v ambulanti v Kranju in na Jesenicah je bil edini zdravnik Vekoslav Krumpestar, dr. med., do leta 1996. Tega leta je specializacijo končala Brankica Bašić Narić, dr. med. in ambulanta na Jesenicah je pričela delati vsak dan. Ko se je leta 2000 Vekoslav Krumpestar, dr. med., upokojil, je nekaj let v ZD Kranj delala Marija Godina, dr. med. Od 1. 3. 2005 pa sta spet redno zaposleni dve specialistki, od takrat dela v ambulanti v Kranju Branka Krek-Petrina, dr. med.

Program, ki ga izpeljemo, ustreza 2,77  ambulantnim delovnim enotam (ok. 125.000 točk ali 10.000 pregledov). Poleg tega naredimo še okoli 300 konziliarnih pregledov na leto, v okviru kirurške službe pa še 130 operacij v splošni ali lokalni potencirani anesteziji (adenoidektomije, septoplastike, mukotomije, frenulotomije, ekscizije kože ali sluznice …).

Ambulanta v SB Jesenice ima lastne prostore šele od novembra 2005, do takrat smo gostovali v okulističnih prostorih. Ambulanta v Kranju že vrsto let potrebuje obnovo in ureditev, ki je nujna za učinkovito in strokovno ustrezno delo ter počutje tako bolnikov kot osebja. Obe ambulanti potrebujeta tehnološko prenovo, nabavo instrumentov in drugih pripomočkov.

Nujna pa je kadrovska okrepitev, na Gorenjskem smo namreč le trije specialisti otorinolaringologije za več kot 200.000 prebivalcev.

Brankica Bašić Narić, dr. med., spec. otorinolaringolog