Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

PREDSTOJNICA

 

 

 

 

 

Doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, spec. med. biokem.
Tel.: 04 5868 219
e-mail

PREDSTAVITEV

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko je klinično kemijski laboratorij, ki je 01.06.2009 pridobil dovoljenje za delo. Oddelek deluje pod strokovnim vodstvom doc. dr. Ivice Avberšek-Lužnik, spec. med. biokem..
Na oddelku je poleg vodje zaposlenih še 11 oseb:

 • 2 specialista medicinske biokemije
 • 2 diplomirana inženirja laboratorijske biomedicine
 • 6 laboratorijskih tehnikov
 • 1 zdravstveni tehnik

Laboratorij je popolnoma avtomatiziran in opremljen s sodobnim informacijskim sistemom.
Izvajamo:

 • biokemične preiskave
 • hematološke preiskave
 • imunološke preiskave
 • urinske preiskave.
STORITVE

Delovni čas laboratorija je od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00 ure. Med vikendi, prazniki in v nočnem času je organizirana dežurna laboratorijska služba.
Izvajamo preiskave :

 • za hospitalizirane in ambulantno obravnavane bolnike,
 • za zunanje naročnike (s pogodbo, brez pogodbe),
 • za samoplačnike (z napotnico, brez napotnice)
PREISKAVE

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko izvaja več kot 100 različnih preiskav (glej Katalog preiskav). Večino rutinskih preiskav s področja biokemije, hematologije, imunologije in urinov za naše naročnike izvajamo sami, vzorce za specialne preiskave pa pošiljamo v laboratorije Kliničnega centra, na Golnik, ZZV Kranj, …..

KAKOVOST

Kakovost naših uslug zagotavljamo z vsakodnevnim izvajanjem notranje kontrole kvalitete dela. Sodelujemo tudi v obvezni zunanji-republiški kontroli kakovosti SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti) ter v dveh mednarodnih kontrolnih sistemih: BIORAD in RIQAS. Sodelovanje v omenjenih kontrolah je verificirano s certifikati.

NAŠA VIZIJA

Želimo ostati najmočnejši laboratorij po ponudbi laboratorijskih storitev in po strokovni usposobljenosti za osnovno in specialno laboratorijsko analitiko na Gorenjskem. Strategijo strokovnega in poslovnega delovanja laboratorija smo usmerili v izgradnjo oddelka, ki deluje skladno z mednarodnimi strokovnimi smernicami.

ORGANIZACIJA IN KONTAKTI

Laboratorijski proces je organiziran po Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, Ur. l. RS, št. 64/2004. Za kakovost analitičnega procesa pa so pomembni tudi drugi dokumenti in postopki:

 1. Poslovnik laboratorija
 2. Interni laboratorijski postopki za preiskave
 3. Postopki za izvajanje mednarodne kontrole kvalitete dela
 4. Kontrolni in kalibracijski postopki
 5. Postopki za vzdrževanje in servisiranje analizatorjev
 6. Postoki za odvzem, hranjenje in transport bioloških vzorcev
 7. Postoki za arhiviranje laboratorijske dokumentacije
 8. Postopki za odstranjevanje infektivnih odpadkov in kemikalij