Kirurška služba

PREDSTOJNIK asist. prim. Janez Pšenica, dr. med. Tel: 04 5868 353

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA Zorica Panić, dipl. m. s. Tel: 04 5868 378

Namestnik predstojnika kirurške službe: Andrej Rupel,  dr. med.

Kirurška služba obsega bolnišnično in ambulantno dejavnost kirurških strok in se organizacijsko deli na naslednje vsebinsko samostojne dejavnosti:

  • Oddelek splošne in abdominalne kirurgije, vodja: primarij mag. Miran Rems, dr. med.
  • Travmatološki oddelek, vodja: primarij Matej Andoljšek, dr. med.
  • Oddelek ortopedske kirurgije, vodja: mag. Tomaž Silvester, dr. med.

Poleg glavnih oddelkov imamo na oddelku zdravstvene nege odsek za kronične rane, na pediatričnem oddelku pa odsek za otroško kirurgijo. Približno tisoč kirurških pacientov na leto je obravnavano na dnevnem oddelku. Najtežji pacienti se zdravijo v enoti intenzivne terapije operativnih strok – EITOS. Slednji dve enoti vodijo kolegi anesteziologi.

Dnevno deluje 24 urna nujna kirurška ambulanta. V rednem delovnem času deluje ena kontrolna in ena usmerjena subspecialistična kirurška ambulanta. Vsak dan znotraj SBJ deluje tudi ortopedska ambulanta.

  • Kirurške ambulante, vodja: Petra Rupar, dr. med.
  • Odsek za kirurške rane,
  • Odsek za otroško kirurgijo,
  • Dnevni oddelek, vodja: Judita Mandelc Kunčič, dr. med. spec. anest.

Kirurški oddelek je temeljni oddelek bolnišnice, ki oskrbuje paciente z gorenjske regije in tudi ostale Slovenije, ki potrebujejo kirurško obravnavo. Razvoj kirurgije sledi potrebam prebivalcev Gorenjske in potrebam turistične regije z velikim številom rekreativnih športnikov in turistov.
Zaradi izboljšanja dela in spremljanja kakovosti stremimo k obravnavi po kliničnih poteh in izboljševanju kazalnikov kakovosti. Strokovnost, prijaznost in urejenost so želje, ki jih želimo uresničiti vsakemu pacientu in njihovim svojcem.