Javna naročila

Spoštovani ponudnik!

Splošna bolnišnica Jesenice je javni zavod, zato je pri nabavi blaga, naročanju storitev oziroma gradenj obvezna ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2).

Skladno z določilom 2. odst. 12. člena ZJN-2 v objavo portalu javnih naročil pošiljamo naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti:
1. v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 eurov,
2. v primeru naročanja gradenj: 40.000 eurov.

Slediti želimo načelu transparentnosti, zato bomo na podstraneh objavljali tako dokumente v postopkih javnih naročil male vrednosti, kot tudi dokumente v postopkih javnih naročil, ki bodo hkrati objavljeni na portalu javnih naročil RS ali na portalu javnih naročil EU.

Kontaktne informacije:

e-naslov: nabava.sbj@sb-je.si