2. simpozij o KSPO

PETEK, FRIDAY

Temeljni koncepti KSPO – Basic concepts ERAS

09:15 Kaj je pospešeno okrevanje (KSPO)? What is enhanced recovery after surgery (ERAS)? V. Jurekovič

09:35 Zgodovina KSPO History of ERAS M. Rems

09:55 Kirurgija s pospešenim okrevanjem in zdravstvena ekonomika Enhanced recovery surgery and health economics S. Tušar

10:45 Ekonomske dobrobiti standardizacije procesov Economic benefits of process standardization D. Marušič

11:05 Varno timsko delo in KSPO Safe teamwork and ERAS A. Robida

11:35 Organizacija bolnišnice za KSPO in vloga kliničnih poti Organizing of the hospital for ERAS and the role of linical pathway M. Rems

Elementi KSPO – ERAS elements

14:00 Elamenti KSPO – ali so vsi elementi enakovredni ERAS elements – are they all equivalent A. Kern

14:25 Kirurški elementi KSPO Surgical elements of ERAS P. Studen Pauletič

14:50 Anestezijski elementi KSPO Anesthesiological element of ERAS M. Šoštarič

15:45 Elementi zdravstvena nega KSPO Nursing elements of ERAS A. Torkar, P. Noč, J. Lavtižar, P. Lavrinec

16:10 Elementi fizioterapija KSPO Phisiotherapeutic elements of ERAS K. Čatlak

16:35 Implementacija KSPO pri operiranih zaradi raka debelega črevesa v SB Jesenice Implementation of ERAS in patients with colon cancer in GH Jesenice M. Dolenc, M. Jemec

17:00 Bolnikova izkušnja s KSPO Patient expirience with ERAS T. Jarc

17:25 Multimodalna analgezija in uporaba opioidov Multimodal analgesia and opioid sparing strategies K. Hergouth

SOBOTA, SATURDAY

Osnovno znanje in izkušnje – Basic knowledge and experience

08:30 Presnovni odgovor na kirurški stres Surgical stress response – basic Z. Grubič

09:00 KSPO in laparoskopska kolorektalna kirurgija – lahko še izboljšamo okrevanje? ERAS in laparoscopic colorectal surgery – Can we further improve the recovery of patients M. Zelić

09:30 Hemodinamski monitoring in tekočinski menedžment Haemodynamic monitoring (GDT) abd fluid management V. Jurekovič

10:30 Zakaj in kdaj je potrebno, da bolnik ne strada in ne leži Why and when is it important for a patient not to rest and fast? N. Rotovnik Kozjek

11:00 Kirurgov pogled na praktične probleme perioperativnega hranjenja Surgoen’s view on problems with perioperative feeding E. Brecelj

11:20 KSPO v kolorektalni kirurgiji: naše izkušnje za in proti ERAS in colorectal surgery: pros and cons in our experience M. Giacca, B. Casagranda, T. Cipolat Mis

11:40 Začetne izkušnje z minimalno invazivno kirurgijo v javno zasebni bolnišnici v San Paulo – težave in rešitve Inicial experience with minimaly invasive surgery at a public private hospital in Sao Paulo – difficulties and solutions M. A. Antonio

12:30 Ortogeriatrična procesna reorganizacija oskrbe starosnikov z zlomom kolka Ortho geriatric process reorganization of fragility fracture treatment in the elderly patient R. Komadina

12:50 Model timske obravnave starejše osebe z zlomom kolka – opredelitev vloge socialnega gerontologa Team model of the interdisciplinary treatment of the elderly patient with hip fracture – the role of the social gerontologist B. Hostnik, R. Komadina

13:10 Zlom kolka pri starostniku – trenutna praksa Hip fracture in elderly – curent praxis P. Rupar, D. Brilej

13:30 Pospešeno okrevanje po artroplastiki kolka in kolena v SB Novo mesto Enhanced recovery after hip and knee arthorplasty in GH Novo mesto K. Bedenčič, G. Kavčič

13:50 Anesteziološka priprava bolnika na ortopedski poseg po sistemu pospešenega okrevanja Anaesthesiologic preparation of orthopedic patient in enhanced recovery system S. Ostojič Kapš

14:10 Pospešeno okrevanje v ortopediji Enhanced recovery in orthopedic surgery T. Silvester

 

Video predavanja so nastala v sodelovanju s