Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, dne 27.12.2017 objavlja naslednjo 

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja:

Predmet prodaje je premično premoženje – osebno vozilo PEUGEOT PARTNER Kombibus Diesel (2003 – 2009):

  • Partner Kombi XT 2,0 HDi,
  • 5 vrat,
  • motor 1997; 66 Kw; 90, motor: 4 /R; menjalnik m / 5,
  • leto izdelave: 2004,
  • prevoženih 321.213 km.

Vozilo ni več registrirano in je odjavljeno iz prometa.

Izhodiščna cena osebnega vozila 950,00 EUR.

Kupec je dolžan vozilo prevzeti na lastne stroške.

Interesente za nakup vabimo, da svoj interes sporočilo na telefon 04 5868 415 ali na e-naslov: maja.valjavec@sb-je.si. V primeru več interesentov za nakup bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.

Premično premoženje se predaja po metodi »videno-kupljeno«, zato je ogled pred pristopom k pogajanjem o ceni oziroma pred sklenitvijo pogodbe obvezen. Informacije za ogled oz. druge informacije v zvezi s prodajo predmetnega premičnega premoženja so na voljo na telefonu 04 5868 415.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani SB Jesenice.